EV CHARGER

Plug in an EV CHARGER
ทุกครั้งที่ชาร์จ คุณจะได้อะไรบ้าง?

นวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  หรือ EV CHARGER
เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก และเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในด้านการขนส่งในอนาคต รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถ ด้วยหลากหลายข้อดีที่มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ทำให้อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยมีความเป็นไปได้สูง รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทั่วโลก

Plug in an EV CHARGER
ทุกครั้งที่ชาร์จ คุณจะได้อะไรบ้าง ?

EV CHARGER-plug-in-for-earth_sansiri-blog

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้หรือการสันดาปความร้อน จึงไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือก๊าซที่เป็นมลภาวะ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศ และเป็นการช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เรือนกระจกอีกทางหนึ่ง
นอกจากนั้นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังช่วยให้อากาศในท้องถนนดีขึ้น และไร้มลพิษทางเสียง

 

EV CHARGER-plug-in-to-save-money_sansiri-blog

รถยนต์กลุ่มใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95
สมมติราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95อยู่ที่ประมาณ  29-30  บาท/ลิตร

อัตราสิ้นเปลือง 12.50 กิโลเมตร/ลิตร ค่าใช้จ่าย 2.40 บาท/กิโลเมตร
รถยนต์กลุ่มใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
สมมติราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91อยู่ที่ประมาณ  28-29  บาท/ลิตร

อัตราสิ้นเปลือง 12.50 กิโลเมตร/ลิตร ค่าใช้จ่าย 2.32 บาท/กิโลเมตร
รถยนต์กลุ่มใช้แก๊ส NGV
สมมติราคาแก๊ส NGV 10.50 บาท/กิโลกรัม หรือ4.37 บาท/ลิตร

อัตราสิ้นเปลือง 10.00 กิโลเมตร/ลิตร ค่าใช้จ่าย 0.43 บาท/กิโลเมตร
รถยนต์กลุ่มใช้แก๊ส LPG
สมมติราคาแก๊ส LPG 25 บาท/กิโลกรัม หรือ 13.88 บาท/ลิตร

อัตราสิ้นเปลือง 12.50 กิโลเมตร/ลิตร ค่าใช้จ่าย 1.11 บาท/กิโลเมตร
รถยนต์ไฟฟ้า EV-CAR
รถยนต์ไฟฟ้าขนาดมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.60 บาท/กิโลเมตร ระบบแบตเตอรี่-มอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงกว่า

ระบบน้ำมัน-เครื่องยนต์แบบสันดาปภายในประมาณ 3 เท่า

อีกนัยหนึ่ง การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าประหยัดกว่า เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการใช้ไฟฟ้าประมาณ 4.8 กม./หน่วย (kWh)
ในขณะที่ค่าไฟฟ้าของไทยอยู่ที่ประมาณหน่วยละ 4 บาท เท่ากับ 1 กิโลเมตรใช้ไฟแค่ประมาณ 0.8 บาท
ในขณะที่รถยนต์ 14 กม./ลิตร ที่ค่าน้ำมันประมาณลิตรละ 28 บาท มีค่าใช้จ่ายประมาณกิโลละ 2 บาท
โดยถ้าคิดว่ารถยนต์วิ่งเฉลี่ย 20,000 กม./ปี จะได้ว่าเราสามารถประหยัดได้ถึงปีละ 24,000 บาท
(ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน ถูกสมมติขึ้นมาจากค่าเฉลี่ยของราคาในอดีต)

 

EV CHARGER-plug-in-for-less-maintenance_sansiri-blog

ปัจจุบันแสนสิริได้มีการเปิดใช้ สถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
หรือ Electric Vehicle Charging Station แล้ว
โดยโครงการแรกที่เริ่มใช้คือโครงการ  The XXXIX (เดอะ เทอร์ทีไนน์)
ซึ่งในอนาคตนั้นแสนสิริได้วางแผนไว้ว่าจะสามารถ
รองรับลูกบ้านในทุกโครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริ

ลักษณะเครื่องEV Charger ที่แสนสิริเลือกใช้เป็นแบบ
EVlink Parking ของ Schneider
โดยมีความสามารถในการชารต์ไฟเข้ารถยนต์ได้เร็วสุด 20 นาที
ไปจนถึง 2-3 ชั่วโมง

แล้วแต่ความสามารถในการรับพลังงานได้ของรถแต่ละรุ่น

อ่านบทความ 5 เหตุผลที่ทำให้ธุรกิจคุณโดดเด่นกว่าของคนอื่น ด้วย EV CHARGER

Related Articles

sansiri tree day ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน

Tree Day ดีเดย์! เติมความเขียว ตามสไตล์คนเมือง ใครว่าทำไม่ได้

นวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  หรือ EV CHARGER เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก และเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในด้านการขนส่งในอนาคต รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถ ด้วยหลากหลายข้อดีที่มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยมีความเป็นไปได้สูง รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทั่วโลก Plug in an EV CHARGER ทุกครั้งที่ชาร์จ คุณจะได้อะไรบ้าง ? รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้หรือการสันดาปความร้อน

ใครนิ่ง แต่เราไม่นิ่งตาม : รวมพลัง “ทวงคืน” โลกที่น่าอยู่

นวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  หรือ EV CHARGER เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก และเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในด้านการขนส่งในอนาคต รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถ ด้วยหลากหลายข้อดีที่มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยมีความเป็นไปได้สูง รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทั่วโลก Plug in an EV CHARGER ทุกครั้งที่ชาร์จ คุณจะได้อะไรบ้าง ? รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้หรือการสันดาปความร้อน

หยุดยาวทั้งที ก็เที่ยวครบสูตรได้ แม้อยู่ในกรุงเทพ

นวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า  หรือ EV CHARGER เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก และเป็นเทคโนโลยีที่คาดว่าจะเป็นเทคโนโลยีหลักที่จะใช้ในด้านการขนส่งในอนาคต รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของผู้ใช้รถ ด้วยหลากหลายข้อดีที่มากกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้อนาคตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในไทยมีความเป็นไปได้สูง รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวโน้มของธุรกิจพลังงานทั่วโลก Plug in an EV CHARGER ทุกครั้งที่ชาร์จ คุณจะได้อะไรบ้าง ? รถยนต์พลังงานไฟฟ้าทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้หรือการสันดาปความร้อน