องค์ประกอบที่ทำให้บ้านเป็นส่วนตัว

5 องค์ประกอบที่ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัว

ด้วยความวุ่นวายที่ไม่สิ้นสุดของคนเมือง ทุกคนจึงโหยหาช่วงเวลาสั้นๆ ที่จะหลบออกมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวซึ่งคงไม่พ้น ‘บ้าน’ ไปดู 5 องค์ประกอบที่ทำให้บ้านเป็นส่วนตัว