DIY POST BOX

DIY POST BOX

กล่องคุกกี้ที่ไม่ใช้แล้ว จะทิ้งเลยก็เสียดาย ทีม SANSIRI DIY เลยปิ๊งไอเดีย จับกล่องคุกกี้หน้าตาบ้านๆ มาเปลี่ยนเป็นกล่องไปรษณีย์เก๋ๆ ที่ใช้งานได้จริง อุปกรณ์ที่ใช้ก็หาได้รอบตัว มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง