sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

ต้นไม้ใหญ่
พลังมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ

ต้นไม้อันเปรียบเสมือนปอดของโลก ช่วยดูดซับสารพิษ กลืนรังสีที่เป็นอันตราย พร้อมปล่อยออกซิเจนออกมาให้เราได้หายใจ

sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

และ ‘ต้นไม้ใหญ่ยืนต้น’ ก็มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด และสิ่งแวดล้อมเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ป้องกันภัยธรรมชาติ ซึ่งการที่เราได้เห็นต้นไม้สีเขียวชอุ่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เราจิตใจ สงบ ผ่อนคลาย พลังของธรรมชาติจากต้นไม้ใหญ่ ให้ประโยชน์กับเราที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มากกว่าที่คิด…

พลังปล่อยก๊าซออกซิเจน

ในหนึ่งวัน มนุษย์ต้องการออกซิเจนสำหรับใช้ชีวิตมากถึงประมาณ 550 ลิตร* และแน่นอนว่าธรรมชาติที่ช่วยผลิตก๊าซอันมีค่าชนิดได้ ก็คือ ‘ต้นไม้’ นั่นเอง

โดยต้นไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถผลิตออกซิเจนที่พอเพียงสำหรับ 4 คน ได้ในระยะเวลาตลอด 1 ปี  และจากการคำนวณหากคนทั้งโลกช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้ 20 ล้านต้น ทั้งโลกและผู้คนจะได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นมากถึง 260 ล้านตัน และยังสามารถกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 10 ล้านตัน

พลังสยบปรากฏการณ์ “เกาะความร้อน”

sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

เมื่อพื้นดินที่เคยถูกปกคลุมด้วยธรรมชาติจากต้นไม้ต้องหายไป ถนนทางเท้าและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จะดูดความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้มากกว่าที่ธรรมชาติเคยทำ และได้ส่งผลให้อุณหภูมิของพื้นผิวและอากาศบริเวณหนึ่งเพิ่มสูงขึ้น การสูญเสียพื้นที่สีเขียวได้ไปทำลายกระบวนการระบายความร้อนออกไปจากบริเวณทั้งส่วนที่ทำให้เกิดร่มเงา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) ที่มักจะเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลก

ปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูกาลและทุกเวลา ดังนั้นหากเราช่วยกันทำให้เกิด ‘ต้นไม้ใหญ่’ กลับมาได้ บริเวณนั้นจะทำให้เกิดการระเหยของน้ำจากใบไม้และนำความเย็นกลับมาได้ เช่นเดียวกับการทำหลังคาสีเขียวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยในการเพิ่มต้นไม้ ลดผลกระทบจากคลื่นความร้อนและยังลดอุณหภูมิบนดาดฟ้าได้มากถึง 3-4 องศาเซลเซียส

ซึ่งเคสนี้ Mr.Ashish Sharma นักศึกษา Postdoctoral ปริญญาเอก ณ University of Notre Dame ได้เผยในงานวิจัยของเขา* ไว้ว่า ถ้ามีตึกในเมืองจำนวน 25% ของทั้งหมดถูกติดตั้งด้วยหลังคาเขียว จะสามารถลดอุณหภูมิในเมืองลงได้ถึง 2 องศาเซลเซียส และถ้าทั้งเมืองนั้นถูกติดตั้งด้วยหลังคาเขียวทั้งหมด จะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ถึง 8.3 องศาเซลเซียส

พลังช่วยลดอุณหภูมิ เพิ่มความร่มรื่น

sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

บ้านเรามีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวจากต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนั้น จะช่วยลดความรุนแรงของอุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี

เพราะต้นไม้จะใช้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการดำรงชีวิต โดยดูดน้ำจากใต้ดินขึ้นมาแปลงสภาพให้เป็นไอน้ำผ่านออกทางปากใบ หรือที่เรียกว่า ‘กระบวนการสังเคราะห์แสง’ ที่จะต้องใช้พลังงานความร้อนประมาณ 2,200 บีทียู ให้น้ำ 1 ลิตร เปลี่ยนเป็นไอ ดังนั้นในช่วงเวลากลางวัน ถ้าหากต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นหนึ่งสามารถดูดน้ำมาแปลงเป็นไอได้ประมาณ 65 ลิตรต่อวัน ต้นไม้หนึ่งต้นจะมีความสามารถในการลดความร้อนเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศขนาด 1ตัน* เลยทีเดียว

ดังนั้นการปลูกต้นไม้ในเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ความร่มรื่นจะช่วยลดความร้อนและลดแสงสะท้อน นอกจากนี้ก็ยังช่วยรักษาสภาพพื้นดิน ลดการกระจายความร้อนและช่วยปกคลุมพื้นดินให้เกิดความร่มเย็น ในบริเวณที่มีอากาศแห้งมากก็ช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศได้ แถมยังประหยัดการใช้ไฟฟ้าให้กับเราด้วย

พลังฟอกอากาศและกรองฝุ่น

sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

อากาศเย็นแม้จะไม่ร้อน แต่ก็มาพร้อมฝุ่นร้าย PM 2.5 ในเมือง ถนนที่ไม่มีต้นไม้จะพบฝุ่นละอองมากถึง 10,000 – 20,000 อณูต่ออากาศ 1 ลิตร และเมื่อเทียบกับถนนสภาพเดียวกันในบริเวณใกล้เคียงแต่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ จะนับละอองได้เพียง 3000 อณู ต่อ 1 ลิตรเท่านั้น*

การปลูกไม้ยืนต้นจะช่วยดูดซับผงฝุ่นและมลพิษจากอากาศในระหว่างการคายน้ำ พร้อมกันทั้งปล่อยออกซิเจนออกมาจึงช่วยทำให้มลพิษในอากาศเบาบางลง โดย ผิวใบ กิ่ง ก้าน ที่เป็นตัวจับและการคายน้ำยังจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศ ทำให้ฝุ่นจิ๋วละอองเล็กๆ เกิดความชื้นและมีน้ำหนักจนตกสู่พื้นเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ายังมีพื้นที่สีเขียวที่มีพุ่มไม้หรือใบไม้หนาแน่น จะสามารถกรองละอองอากาศได้ และทำให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้มากเช่นกัน

พลังป้องกันน้ำท่วม

sansiritreeday-ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน-sansiri-sansiritreestory-ต้นไม้-ไม้ยืนต้น-ต้นไม้ใหญ่-tree_2

แม้ฝนจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ความสำคัญสิ่งที่ตามมาจากฝนตกหนัก ‘น้ำท่วม’ เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดและลดความรุนแรงจากภัยธรรมชาตินั้นได้

ต้นไม้ใหญ่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร? เพราะต้นไม้มีกลไกจากแต่ละส่วนช่วยเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาให้ไปอยู่ในรูปของน้ำใต้ดินโดยมีต้นไม้และดินเป็นตัวช่วยสำคัญ อย่างเช่น ใบไม้จะลดแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่จะตกกระทบลงสู่พื้นดิน ทำให้ดินไม่อัดกันแน่นน้ำซึมผ่านดินได้ดี, กิ่งก้านลำต้นจะช่วยชะลอน้ำที่ไหลตามแนวดิ่ง, รากไม้จะช่วยชะลอน้ำที่ไหลมาจากที่อื่นให้มีเวลาซึมลงดินได้นานขึ้น และเมื่อฝนตกลงมา น้ำฝนจะไหลลงตามลำต้นลงสู่พื้นดิน ช่วยในการชะลอการไหลบ่าของน้ำ

มาร่วมกันช่วยเพิ่มต้นไม้ใหญ่ให้กับบ้านของเรา ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ชวนทุกคนมาร่วมปลูกต้นไม้ไปด้วยกันกับกิจกรรม Sansiri Tree Day ปลูก ’หนึ่ง’ ให้ถึง ’แสน’

รับฟรี! กล้าไม้ 1 ต้น ที่ร้านต้นไม้ปองโย Sansiri Backyard
เฉพาะลูกบ้านแสนสิริ รับส่วนลดต้นไม้ สูงสุด 10%*
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://siri.ly/FCHgap7

CONTRIBUTOR

Related Articles

iamgood-toogoodtowaste-ขยะอาหาร-foodloss-foodwaste

I AM GOOD : ลดขยะอาหาร ไม่ใช่เรื่องยาก

ดีต่อโลก ดีต่อใจ เพราะคุณเองก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ เพียงแค่ ‘ลดขยะอาหาร’ เพราะนอกจากจะได้รักษ์โลกแล้ว ยังได้ช่วยเกษตรกรอีกด้วย เพราะขยะอาหาร เป็นตัวการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่หลายคนมองข้าม อาหารที่เหลือทิ้ง และถูกฝังกลบในดินก่อให้เกิดก๊าซมีเทน แสนสิริจึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักสุขภาพ ไปกับ “I AM GOOD” ที่ผสานความยั่งยืนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ดีต่อโลก ดีต่อใจ

sansiritreeday-sansiritreestory-sansirisustainability-ต้นไม้-แสนสิริต้นไม้

เคล็ด(ไม่)ลับ ดูแลต้นไม้ ฉบับแสนสิริ

เมื่อเรามีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ข้างกาย แต่ไม่ได้ดูแลรักษาไว้อย่างเหมาะสม วันหนึ่งอาจทำให้ต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปในที่สุด ต้นไม้เองก็เช่นกัน ต่อให้เราปลูกไว้เป็นอย่างดีแค่ไหน แต่หากขาดการดูแลรักษาเอาใจใส่ ก็ยากที่จะเก็บกอดชีวิตและคุณค่าของต้นไม้เหล่านั้นไว้ได้ ในทุกๆ โครงการของแสนสิริ เราได้ออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ลูกบ้านของเราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทั้งสวนสวยภายในโครงการ รวมถึงสวนผักปลอดสารพิษอย่าง Sansiri Backyard และยังมอบต้นไม้ให้กับบ้านทุกหลัง เปรียบเสมือนของขวัญต้อนรับคุณสู่ครอบครัวสีเขียวของเรา แต่จะทำอย่างไรให้ของขวัญที่แสนมีคุณค่านี้คงอยู่กับเราไปอย่างยาวนาน วันนี้เรามีเคล็ด (ไม่) ลับการดูแลต้นไม้ในบ้านทั้ง

sansiri sustainability net zero

4 ความมุ่งมั่นของแสนสิริ สู่การเป็น Net-Zero อสังหาฯรายแรกของไทย

น้ำท่วม…สามารถสร้างความเสียหาย 12% ของ GDP โลกในปี 2030 ภูเขาขยะ…เกิดขึ้นเพราะมีเพียง 16% ถูกนำไปรีไซเคิล โลกร้อน…จนอีก 50 ปี เราจะขาดน้ำจืดขั้นรุนแรงมาก สิ่งแวดล้อมกำลังส่งเสียงเตือนเรา มาร่วมกันก่อนที่จะสายเกินไป เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อหยุดปัญหาและเปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน วันนี้เราอยากชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หันมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพราะที่แสนสิริเราเริ่มแล้วกับแนวคิดสำคัญ