Waddesdon Manor

Waddesdon Manor คฤหาสน์ของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

 ทุกคนรู้จักคฤหาสน์ Waddesdon Manor ของตระกูลมหาเศรษฐีที่เขาว่ากันว่าร่ำรวยที่สุดในโลกกันไหม คฤหาสน์นี้เป็นของใคร ประวัติศาสตร์ความเป็นมายิ่งใหญ่แค่ไหน วันนี้ Sansiri Blog จะมาเล่าให้ฟังกัน จะมีบ้านสักกี่หลังที่สวยและหรูหราดุจดั่งพระราชวัง หนึ่งในนั้นคงเป็นคฤหาสน์ Waddesdon Manor ของตระกูล Rothschild ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในโลก จนมีคนพูดต่อกันว่าตระกูล Rothschild มีทรัพย์สินจำนวนมากจนไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ทำให้ไม่ถูกจัดอันดับตระกูลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลก

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ZERO DROPOUT เพราะการศึกษาที่มีคุณภาพ คือสะพานสู่ความฝัน

ปัจจุบัน จังหวัดราชบุรีมีนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับจำนวน 127,266 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนยากจนพิเศษ อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน 3,258 คน คิดเป็น 2.56 % สาเหตุดังกล่าวทำให้ครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการไปโรงเรียนได้ จึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา คือมีเด็กที่หลุดระบบการศึกษาและเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาเกิดขึ้น โจทย์ดังกล่าวทำให้แสนสิริ องค์กรในภาคเอกชนที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมเด็กและเยาวชน ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

stop bullying day-live equally-วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

Stop Cyberbullying ไม่ควรมีใครต้องถูกบูลลี่!

เมื่อโลกออนไลน์เข้าถึงง่ายมากกว่าที่คิด แค่เพียงสัมผัสหน้าจอ เปิดสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาที แต่ในขณะเดียวกัน แค่เสี้ยววินี้ก็แลกมากับ ภัยบนโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถส่งผลต่อชีวิต “ออฟไลน์” ของใครหลายๆ คน เช่นเดียวกัน การเหยียดเพศ ล้อเลียนรูปลักษณ์ ปมด้อย หรือคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคออนไลน์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้กับทวีความรุนแรงมากขึ้น