No One Left Behind แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร

No One Left Behind รวมโครงการที่เราไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

“ต้องไม่มีใครถูกลืมและทิ้งไว้ข้างหลัง” คือเป้าหมายแรกที่ทำให้เราริเริ่มโครงการ No One Left Behind ขึ้นมา แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง ทั้ง พนักงานในบริษัท ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเรา ไปจนถึงผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่ในสังคมอีกมากมาย ที่แสนสิริเรามุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่ทุกคนจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต เราจึงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ที่ชีวิตของผู้คนทุกคน ไม่ใช่เพียงคนใกล้ตัวของเราเท่านั้น ในส่วนหนึ่งของโครงการ

มนุษย์เป็ด jack of all trades

เรื่องเล่าเหล่ามนุษย์เป็ด

ก่อนหน้าผมได้เชิญเด็กรุ่นใหม่สองคน อย่างน้องหมูแฮม Gen Z ที่กำลังจะจบปริญญาตรี กับน้องแสนดี Gen Alpha ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมต้น รร นานาชาติ มานั่งคุยอัด podcast ด้วยกัน จังหวะนึงน้องเค้าพูดถึง “มนุษย์เป็ด” ขึ้นมา เราก็ชะงักไปนิดสิครับ ต้องออกปากถามว่าคืออะไร (สงสัยผมอายุมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้!)

เท่าไหน ที่เท่ากัน? เพราะเราไม่ได้ขอสิทธิ์ที่มากกว่า แค่ขอให้ได้ “เท่ากัน”

‘ทุกคนเท่ากัน’ คำพูดที่พูดได้ง่าย แต่กลับทำให้เกิดขึ้นจริงได้ไม่ง่ายนัก และเบื้องหลังยังแฝงการเรียกร้องพร้อมยืนหยัดจากใครหลายคนที่มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่สังคมคุ้นเคย เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนั้นมาตั้งแต่ในอดีต รวมไปถึง…การยืดหยัดเพื่อความเท่าเทียมทางเพศด้วยเช่นกัน คุยนอกทวีตกับคุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริ คราวนี้ กับคำถามที่ว่า “เท่าไหน ที่เท่ากัน” EP.02 มาพร้อมกับ Speaker สุดพิเศษถึง 2