กติการ่วมบริจาค Giving Mission
ภารกิจ ‘ให้’น้องยิ้มได้ กับ Zero Dropout

ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song
ที่ เวเนโต้ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 3 ธันวาคม 2565

.

กติกาสำหรับลูกบ้าน

1. เป็นการร่วมบริจาคเงินของลูกบ้านแต่ละท่านที่อาศัยในโครงการของแสนสิริ เพื่อนำไปซื้อ ไก่ไข่ เป็ด เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ และสร้างแปลงปลูกผักให้กับโรงเรียน ที่ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็ก

2. เปิดรับบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดรับบริจาควันที่ 15 ตุลาคม 2565

3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการบริจาค และเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่า

4. ช่องทางการบริจาค : โดยการแคปหน้าจอ ภาพ QR Code เพื่อไปสแกนผ่าน mobile banking ของธนาคารต่างๆ หรือสแกน QR Code เพื่อบริจาค ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการท่าน และเก็บสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐาน

5. บัญชีรับบริจาคจะเป็นบัญชีของ กสศ. “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ที่แสนสิริสนับสนุนการทำงานของ กสศ. เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดการศึกษาต้องเป็นศูนย์ในจังหวัดราชบุรี

6. โครงการที่มียอดเงินบริจาครวมสูงสุด ลูกบ้านในโครงการที่ร่วมบริจาคจะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song จำนวน 2 ใบ/1 Unit ฟรี จำกัดจำนวนรวมทั้งโครงการไม่เกินจำนวน 150 ใบฟรี

7. ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้บัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง Sansiri Home Service Application และ Facebook Page : Sansiri PLC

8. ลูกบ้านโครงการที่ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song สามารถแจ้งยืนยันการรับบัตรคอนเสิร์ตดังนี้

…..a. ส่งสลิปการโอนเงินบริจาคที่มีชื่อลูกบ้านตรงกับสลิป ส่งมาที่ อีเมล csr@sansiri.com พร้อมกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มที่ได้รับแจ้งเพื่อยืนยันตัวตน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 15 พฤศจิกายน 2565

…..b. ลูกบ้านโครงการที่ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต และแจ้งยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับบัตรชมคอนเสิร์ตได้ที่นิติบุคคลในโครงการของท่าน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

…..c. สงวนสิทธิ์การรับบัตรชมคอนเสิร์ตให้เฉพาะลูกบ้านท่านที่บริจาคเงินและได้ยืนยันตัวตนตามภายในกำหนดข้างต้น โดยมีชื่อเป็นท่านเจ้าของร่วม หรือ ผู้เช่า 1 Unit ต่อ 2 ใบ  ตามลำดับการแจ้งยืนยันตัวตน จำกัดจำนวนบัตรรวมทั้งโครงการไม่เกิน 150 ใบ หากมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถขอรับบัตรเพิ่มเติมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด เงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

9. แสนสิริสนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต Season of Love song แก่ลูกบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคตามโครงการนี้เท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายละเอียดการจัดคอนเสิร์ต Season of Love song เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนดทุกประการ

…..

กฎกติกาสำหรับพนักงานแสนสิริและบริษัทในเครือ

1. เป็นการร่วมบริจาคเงินของพนักงานแสนสิริและบริษัทในเครือ เพื่อนำไปซื้อ ไก่ไข่ เป็ด เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ และสร้างแปลงปลูกผักให้กับโรงเรียน ที่ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเด็ก

2. เปิดรับบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ และสิ้นสุดรับบริจาควันที่ 15 ตุลาคม 2565

3. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการบริจาค และเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึงสองเท่า

4. ช่องทางการบริจาค โดยการสแกน QR Code ที่หน้า EDM หรือที่ Banner siriintranet

5. บัญชีรับบริจาคจะเป็นบัญชีของ กสศ. “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ที่แสนสิริสนับสนุนการทำงานของ กสศ. เพื่อแก้ปัญหาเด็กหลุดการศึกษาต้องเป็นศูนย์ในจังหวัดราชบุรี

6. ฝ่ายที่มียอดเงินบริจาคสูงสุด จะได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song จำนวน 20 ใบ ฟรี โดยคำนวณจาก ยอดเงินบริจาครวมของพนักงานทุกคนในฝ่ายนั้นๆ

7. ประกาศชื่อฝ่ายที่ได้บัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love Song วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ทาง EDM

8. สงวนสิทธิ์การรับบัตรชมคอนเสิร์ตให้เฉพาะพนักงานที่รายชื่อตรงกับสลิปโอนบริจาค 1  ท่าน ต่อ 2 ใบ ตามลำดับการแจ้งยืนยันตัวตน จำกัดจำนวนบัตรรวมไม่เกิน 20 ใบ หากมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวนแล้ว จะไม่สามารถขอรับบัตรเพิ่มเติมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นส่วนลด เงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้

9. พนักงานที่ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต Season of Love song สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่แผนก CSR

10. บริษัทฯ เป็นเพียงผู้สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ต Season of Love song แก่พนักงานในเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคตามโครงการนี้เท่านั้น และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดคอนเสิร์ตดังกล่าวแต่อย่างใด โดยรายละเอียดการจัดคอนเสิร์ต Season of Love song เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนดทุกประการ

CONTRIBUTOR