Condo ใกล้บีทีเอส

"พลังแห่งความร่วมมือ" สร้างพันธมิตรระยะยาวแบบ strategic alliance

กว่า 30 ปีของการการเติบโตอย่างภาคภูมิ แสนสิริไม่ได้ยืนหยัดแต่เพียงผู้เดียว แต่เราเชื่อใน “ความร่วมมือ” และการมี “คู่คิด” การขับเคลื่อนธุรกิจของเราจึงยึดแนวคิดการสร้างพันธมิตรระยะยาวแบบ strategic alliance ไม่ว่าจะเป็นการจับมือกับกลุ่มธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดก็เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อส่งต่อเป็นมูลค่าไปยังลูกค้าและผู้ถือหุ้น

นักกีฬาช้างเผือก

นักกีฬาช้างเผือก และหลักสูตรเฉพาะทางได้ใช้ความสามารถเฉพาะที่ถนัด

เวลามีคนพูดถึง นักกีฬาช้างเผือก ที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในสถานศึกษา สิ่งแรกที่ผมคิดถึงก็คือ โชคดีมากที่นักกีฬาคนนั้นได้ใช้ความสามารถเฉพาะที่เค้าถนัดเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง และอีกสิ่งที่ผมมักนึกถึงก็คือ หวังว่านักกีฬาคนนั้นคงจะสามารถเลือกเรียนในสายวิชาที่ตัวเองถนัดและมีความชอบ รวมถึงการมองหาสายอาชีพที่ตัวเองต้องการให้ได้ เพื่อจะได้มีแรงกระตุ้นในการเรียนจนจบ

Social Change

“แสนสิริเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกงานในทีม Social Change สร้างขุมกำลังกิจกรรมเพื่อสังคม”

“The Good Space” พื้นที่ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีม Social Change ของแสนสิริ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและพันธมิตรทางธุรกิจก่อสร้าง เพื่อให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 14 ปีในไซต์ก่อสร้างได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา The Good Space ได้ขยายพื้นที่ไปมากกว่า 20 โครงการ