กินเจ, ถือศีลกินผัก

5 ของฝากจากภูเก็ตสำหรับเทศกาลกินเจ โดยแสนสิริ

4 ปีมาแล้ว ที่แสนสิริได้ร่วมสืบสานเทศกาลถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต แสนสิริ บล็อก จึงรวบรวม 5 สิ่งของพื้นเมืองที่เราได้ส่งต่อไปยังลูกบ้านและผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินเจของ 4 ปีที่ผ่านมามาให้ดู