อโศก

เปิด 3 มุมมองความสมดุลของ ‘อโศก-รัชดา’

ไม่มีใครไม่รู้จัก “อโศก-รัชดา” ย่านซึ่งมีส่วนผสมของกิจกรรมเชิงพาณิชย์และการอยู่อาศัยมาอย่างยาวนาน แต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ภาพของความเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่เด่นชัดเพิ่มขึ้นทุกวัน