habitiaเกาะแก้ว

HABITIA เกาะแก้ว จุดเริ่มต้นเพื่อรองรับครอบครัวที่จะขยายในอนาคต

การมองหาบ้านหลังเล็กๆ เพื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ อาจจะต้องพิจารณาหลายๆ อย่าง มาประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ และสัดส่วนที่เหมาะสมของบ้าน เพื่อรองรับครอบครัวที่จะขยายในอนาคต เช่นเดียวคู่รักนักการตลาดคู่นี้ ธีรพล ปานมั่ง และ สรชา เกตุพิบูล