การเดินทางร่วมกันอย่างยั่งยืนของแสนสิริและ UNICEF

ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี แสนสิริได้ร่วมมือและสนับสนุนการทำงานขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผ่านการทำโครงการต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ Iodine Please,  Best Start และ The Good Space เป็นต้น หนึ่งในความร่วมมือที่เราภูมิใจคือ การบริจาคเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ยูนิเซฟปีละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่สามารถช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรมแดน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

จากการสนับสนุนกองทุนฉุกเฉินฯ ทำให้แสนสิริมีโอกาสเดินทางเยี่ยมชมการทำงานขององค์การยูนิเซฟอย่างต่อเนื่อง และปีนี้แสนสิริ พร้อมตัวแทนแสนสิริ คือ คุณพิตต้า ณ พัทลุง และคุณมะนาว-ศรศิลป์ มณีวรรณ์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมระบบการจัดการช่วยเหลือเด็กผู้ลี้ภัย ที่ประเทศเลบานอน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริเป็นตัวแทนภาคเอกชนของไทย ที่ได้รับเชิญร่วมเดินทางไปเยี่ยมระบบจัดการความช่วยเหลือเด็กขององค์การยูนิเซฟ ในต่างประเทศเป็นครั้งที่ 4 ด้วยปณิธานและความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเด็กแบบไร้พรมแดน ซึ่งรวมถึงเด็กกว่า 2.5 ล้านคน จากประชากรกว่า 6 ล้านคน ที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างยั่งยืน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา จากการเดินทางลงพื้นที่ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำให้เราเข้าใจปัญหาในแต่ละมิติ เรามุ่งหวังให้ทุกคนตระหนักถึงช่วยเหลือเด็กแบบไร้พรมแดนร่วมกัน เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ใด หรือมาจากไหน เด็กทุกคนก็คือเด็ก

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

กองทุนฉุกเฉินเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Emergency Fund) ที่แสนสิริบริจาคให้แก่ยูนิเซฟทุกปี ไม่เพียงแต่มอบความช่วยเหลือให้แก่เด็กในต่างประเทศ แต่เด็กไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนนี้เช่นกัน เช่น เหตุการณ์สึนามิในไทย เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน วิกฤติซีเรียเป็นวิกฤติด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อยากให้ทุกองค์กรหันมาร่วมกันช่วยเหลือองค์กรยูนิเซฟ ในการทำงานเพื่อเด็ก

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

การจัดหาอนามัยขั้นพื้นฐาน รวมถึง การจัดหาน้ำดื่มสะอาด และการศึกษาให้แก่เด็ก เป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่และพัฒนาการของเด็กๆทั่วโลกรวมถึงเด็กผู้ลี้ภัยมากมายที่พำนักชั่วคราวในเลบานอน ยูนิเซฟต้องการรับการสนับสนุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆที่ได้รับผลกระทบ

“เพราะเราเชื่อว่าเด็กก็คือเด็ก” ยิ่งเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้าย คุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถช่วยได้ แสนสิริอยากชวนคุณมาช่วยเหลือเด็กที่ต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินเหล่านี้ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟได้ด้วยการร่วมบริจาคผ่านช่องทาง https://uni.cf/2IRtoXC

แสนสิริจับมือ UNICEF ช่วยเหลือ เด็กด้อยโอกาส อย่างไร้พรหมแดน

#SansiriUnicef #Sansiri #ChildrenofSyria #RefugeeLebanon