6 วิธี ช่วยโลกง่าย ๆ ด้วยการลดขยะอาหาร - Prop Hack EP. 13

6 วิธี ช่วยโลกง่าย ๆ ด้วยการลดขยะอาหาร : Prop Hack EP. 13

6 วิธี ช่วยโลกง่าย ๆ ด้วยการลดขยะอาหาร

ปัญหาขยะล้นโลก นับวันยิ่งสะสมปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ ‘ขยะอาหาร’ ตัวการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน แสนสิริขอเชิญชวนทุกคนช่วยกันลดขยะอาหาร เพื่อความยั่งยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ ด้วยวิธีการลดปริมาณขยะอาหาร ที่เรานำมาฝากกันวันนี้