สนามเด็กเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ : Prop Hack EP. 14

สนามเด็กเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ : Prop Hack EP. 14

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ พัฒนาการของลูกรัก เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงอายุ 1-5 ปีแรก ที่เป็นช่วงของการเสริมสร้างพัฒนาการ เพื่อให้ลูกเติบโตได้อย่างแข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุด

EP นี้เราเลยขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็ก นำสาระดี ๆ เกี่ยวกับสนามเด็กเล่น ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็ก ๆ มาฝากกัน

Sansiri Educational Playground สนามเด็กเล่นที่แสนสิริและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ร่วมกันออกแบบเครื่องเล่นที่เน้นถึงพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัย