4 ความมุ่งมั่นของแสนสิริ
สู่การเป็น Net-Zero
อสังหาฯรายแรกของไทย

น้ำท่วม…สามารถสร้างความเสียหาย 12% ของ GDP โลกในปี 2030
ภูเขาขยะ…เกิดขึ้นเพราะมีเพียง 16% ถูกนำไปรีไซเคิล
โลกร้อน…จนอีก 50 ปี เราจะขาดน้ำจืดขั้นรุนแรงมาก

สิ่งแวดล้อมกำลังส่งเสียงเตือนเรา มาร่วมกันก่อนที่จะสายเกินไป เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อหยุดปัญหาและเปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน วันนี้เราอยากชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หันมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพราะที่แสนสิริเราเริ่มแล้วกับแนวคิดสำคัญ Sansiri Sustainability

แสนสิริขอมุ่งเป็น Net-Zero Real Estate Company รายแรกของเมืองไทย ตั้งเป้าโครงการแสนสิริทุกโครงการต้องใช้พลังงานสะอาดภายในปี 2030 ผ่านการขับเคลื่อน 4 แก่นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ‘Process-Product-Partner-Investment’

Process ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการ ตั้งเป้าหมายอย่างจริงจัง

sansiri sustainability net zero

แสนสิริและบริษัทในเครือจะนำกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน มาใช้ในการจับวัดค่ามาตรฐาน และสร้างเป้าหมายในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันของเราอย่างจริงจัง รวมไปถึง การทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อให้ทำหน้าที่ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโครงการและทุกกระบวนการทำงานของแสนสิริ และวางเป้าเป็น Net-zero Real Estate Company (บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) รายแรกของเมืองไทย

Product โครงการรักษ์โลก บ้านทุกหลังเป็นมิตรต่อโลก

sansiri sustainability net zero บ้านเดี่ยว บ้านรักษ์โลก

เราพร้อมมอบที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้การใช้ชีวิตของลูกบ้านในโครงการของเราเป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย ไม่ว่าจะเป็น โครงการแสนสิริทุกโครงการต้องใช้พลังงานสะอาด อย่างเช่น การใช้ Solar Roof ในส่วนกลางของทุกโครงการใหม่ ปี 2022 เป็นต้นไป และ ไฟส่องสว่างในสวนส่วนกลางในทุกโครงการใหม่ต้องเป็นไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ในปี 2022

รถไฟฟ้า ช่วยโลก ช่วยเรา ทั้ง เราเลือกใช้รถผู้บริหารทุกคันให้เป็นรถ EV ซึ่งทำแล้วตั้งแต่ปี 2021 และติดตั้ง EV Charger ในบ้านทุกหลัง ภายในปี 2030, บ้านโครงการแสนสิริทุกหลัง ต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, บ้านโครงการแสนสิริทุกหลัง ต้องเป็นบ้านประหยัดพลังงาน โดย 50% ของบ้านแสนสิริต้องเป็น Cooliving Design Home ที่บ้านเย็นและประหยัดพลังงาน ในปี 2025 และ เพิ่มขึ้นเป็น 70% ในปี 2030

การก่อสร้างในทุกโครงการ ต้องให้เกิด Waste อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดขยะหรือของเสียจากการก่อสร้างให้ได้ 70% จากเดิม ภายในปี 2025 และ ระบบน้ำเสียของโรงงาน Sansiri Precast Factory ของเรา Reuse Grey Water ให้ได้ 99% ในปี 2022 และทุกโครงการแสนสิริต้องมีระบบ Waste Management เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์และขยะสู่โลก ทุกโครงการต้องมีถังแยกขยะ (Waste to worth) พร้อมจับมือพันธมิตรเพื่อให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Partners ชวนพันธมิตรของเรา ร่วมมือกันเพื่อสิ่งแวดล้อม

sansiri sustainability net zero

เรามีการสรรหาความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งในเชิง Passive และ Proactive รวมทั้งแนะนำให้คู่ค้ามากมายในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ได้รู้จักการตั้งเป้าหมายลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำงานร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างจริงจังเพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันอย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็น การจับมือกับพันธมิตรเพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อย่าง TOA, Cotto, Daikin, SB Furniture, Unilever, Coca Cola, SCG, BCPG, GC  จับมือกับสถาบันการเงินเพื่อร่วมในแพ็กเกจพิเศษสำหรับการปล่อยกู้ โดยคิดเรทพิเศษสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ทุกพันธมิตรใน Ecosystem ของเรา ทำข้อตกลง หรือ MOU เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Net Zero ร่วมกัน

Investment ลงทุนพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

sansiri sustainability net zero sharge, ev car, ev charger

เพราะการลงทุนไม่ใช่แค่มุ่งหวังเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันต้องโฟกัสไปที่การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วย แสนสิริจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดคารบ์อนโดยตรงและทางอ้อม โดยในเบื้องต้นได้กำหนดงบลงทุนไว้ 500 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 3 ปี โดยมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด สุขภาพ การเกษตร ด้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเราที่จะมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

ถึงเวลาแล้วที่เรา และ ’คุณ’ ต้องมาช่วยกันให้โลกกลับมาแข็งแรงดังเดิม ดูแลคุณค่าของธรรมชาติให้คงอยู่คู่ชุมชน สังคม และโลกของเราต่อไป ให้ทุกชีวิตบนโลกได้เติบโตไปพร้อมกันและพึ่งพาอาศัยกันเช่นนี้ตลอดไปเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ของแค่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน

CONTRIBUTOR

Related Articles

พานั่ง Time Machine ย้อนวันวาน ดูการสร้างบ้าน 4 ทศวรรษ แบบแสนสิริ

ในวาระสุดแสนพิเศษ ที่แสนสิริได้เดินทางเข้าสู่ 40 ปีเต็ม  ผ่านเรื่องราว มุมมอง และการเติบโตมากมาย ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนั้น หล่อหลอมให้เรายังคงมุ่งมั่นสร้างบ้านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกบ้านทุกคนได้อยู่อาศัย ภายใต้ความชื่นชอบ ตัวตน และไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ตามแนวคิด You Are Made For Life ที่แสนสิริเชื่อมั่นค่ะ

จากเศษวัสดุก่อสร้าง สู่กระถางต้นไม้รักษ์โลก

การจัดการของเสียในพื้นที่ก่อสร้างของแสนสิริ เราทำมากกว่าการคัดแยก เพราะเรานำไปจัดการอย่างถูกวิธี เราให้ความสำคัญกับการนำของเสียที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือทำประโยชน์ต่อได้ อย่างเศษคอนกรีตมวลเบา (Q-CON) แสนสิริร่วมมือกับ SCG นำเศษคอนกรีตมวลเบาเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง ส่งต่อไปยังชุมชนบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการอบรมเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตเป็นสินค้าดีไซน์สวยงามอย่างกระถางต้นไม้ นอกจากจะช่วยลดขยะในพื้นที่ก่อสร้างของแสนสิริเองแล้ว ยังสามารถนำกระถางต้นไม้แปรรูปนี้ กลับมาใช้เป็นวัสดุตกแต่งภายในโครงการได้อีกด้วย รวมถึงช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนไปอีกทาง

world environment day

3 เทรนด์ตามกระแส ที่เราทำร้ายสิ่งแวดล้อมแบบไม่รู้ตัว

แค่จะตามเทรนด์ เพราะของมันต้องมี แต่เรากลับทำร้ายโลกไม่รู้ตัว? รู้ไหมว่าเทรนด์ตามกระแสที่เกิดขึ้นบางอย่างเป็นเรื่องน่าสนใจ และหลายคนก็มักจะทำตาม และอยากลองกัน แต่ในทางกลับกันบางเทรนด์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเรา ต่อสังคม หรือกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน จนเรากลายเป็นผู้ร้ายต่อโลกแบบไม่รู้ตัว ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ WorldEnvironmentDay แสนสิริเลยขอยก 3 เทรนด์ตามกระแสมาแรงไม่มีตก ที่คนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮิตกัน