4 ความมุ่งมั่นของแสนสิริ
สู่การเป็น Net-Zero
อสังหาฯรายแรกของไทย

น้ำท่วม…สามารถสร้างความเสียหาย 12% ของ GDP โลกในปี 2030
ภูเขาขยะ…เกิดขึ้นเพราะมีเพียง 16% ถูกนำไปรีไซเคิล
โลกร้อน…จนอีก 50 ปี เราจะขาดน้ำจืดขั้นรุนแรงมาก

สิ่งแวดล้อมกำลังส่งเสียงเตือนเรา มาร่วมกันก่อนที่จะสายเกินไป เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่อหยุดปัญหาและเปลี่ยนแปลงไปสิ่งต่างๆ ไปด้วยกัน วันนี้เราอยากชวนทุกคนให้หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น หันมาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน เพราะที่แสนสิริเราเริ่มแล้วกับแนวคิดสำคัญ Sansiri Sustainability

แสนสิริขอมุ่งเป็น Net-Zero Real Estate Company รายแรกของเมืองไทย ตั้งเป้าโครงการแสนสิริทุกโครงการต้องใช้พลังงานสะอาดภายในปี 2030 ผ่านการขับเคลื่อน 4 แก่นสำคัญด้านความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม ‘Process-Product-Partner-Investment’

Process ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการ ตั้งเป้าหมายอย่างจริงจัง

sansiri sustainability net zero

แสนสิริและบริษัทในเครือจะนำกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน มาใช้ในการจับวัดค่ามาตรฐาน และสร้างเป้าหมายในการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันของเราอย่างจริงจัง รวมไปถึง การทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อให้ทำหน้าที่ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับโครงการและทุกกระบวนการทำงานของแสนสิริ และวางเป้าเป็น Net-zero Real Estate Company (บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์) รายแรกของเมืองไทย

Product โครงการรักษ์โลก บ้านทุกหลังเป็นมิตรต่อโลก

sansiri sustainability net zero บ้านเดี่ยว บ้านรักษ์โลก

เราพร้อมมอบที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้การใช้ชีวิตของลูกบ้านในโครงการของเราเป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วย ไม่ว่าจะเป็น โครงการแสนสิริทุกโครงการต้องใช้พลังงานสะอาด อย่างเช่น การใช้ Solar Roof ในส่วนกลางของทุกโครงการใหม่ ปี 2022 เป็นต้นไป และ ไฟส่องสว่างในสวนส่วนกลางในทุกโครงการใหม่ต้องเป็นไฟที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% ในปี 2022

รถไฟฟ้า ช่วยโลก ช่วยเรา ทั้ง เราเลือกใช้รถผู้บริหารทุกคันให้เป็นรถ EV ซึ่งทำแล้วตั้งแต่ปี 2021 และติดตั้ง EV Charger ในบ้านทุกหลัง ภายในปี 2030, บ้านโครงการแสนสิริทุกหลัง ต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, บ้านโครงการแสนสิริทุกหลัง ต้องเป็นบ้านประหยัดพลังงาน โดย 50% ของบ้านแสนสิริต้องเป็น Cooliving Design Home ที่บ้านเย็นและประหยัดพลังงาน ในปี 2025 และ เพิ่มขึ้นเป็น 70% ในปี 2030

การก่อสร้างในทุกโครงการ ต้องให้เกิด Waste อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การลดขยะหรือของเสียจากการก่อสร้างให้ได้ 70% จากเดิม ภายในปี 2025 และ ระบบน้ำเสียของโรงงาน Sansiri Precast Factory ของเรา Reuse Grey Water ให้ได้ 99% ในปี 2022 และทุกโครงการแสนสิริต้องมีระบบ Waste Management เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์และขยะสู่โลก ทุกโครงการต้องมีถังแยกขยะ (Waste to worth) พร้อมจับมือพันธมิตรเพื่อให้การแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Partners ชวนพันธมิตรของเรา ร่วมมือกันเพื่อสิ่งแวดล้อม

sansiri sustainability net zero

เรามีการสรรหาความร่วมมือจากพันธมิตร ทั้งในเชิง Passive และ Proactive รวมทั้งแนะนำให้คู่ค้ามากมายในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ได้รู้จักการตั้งเป้าหมายลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกผ่านการทำงานร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างจริงจังเพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกันอย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็น การจับมือกับพันธมิตรเพื่อดูแลด้านสิ่งแวดล้อม อย่าง TOA, Cotto, Daikin, SB Furniture, Unilever, Coca Cola, SCG, BCPG, GC  จับมือกับสถาบันการเงินเพื่อร่วมในแพ็กเกจพิเศษสำหรับการปล่อยกู้ โดยคิดเรทพิเศษสำหรับโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ทุกพันธมิตรใน Ecosystem ของเรา ทำข้อตกลง หรือ MOU เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน Net Zero ร่วมกัน

Investment ลงทุนพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

sansiri sustainability net zero sharge, ev car, ev charger

เพราะการลงทุนไม่ใช่แค่มุ่งหวังเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันต้องโฟกัสไปที่การลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วย แสนสิริจะมุ่งเน้นในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลดคารบ์อนโดยตรงและทางอ้อม โดยในเบื้องต้นได้กำหนดงบลงทุนไว้ 500 ล้านบาท สำหรับระยะเวลา 3 ปี โดยมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อพลังงานสะอาด สุขภาพ การเกษตร ด้านอาหาร ฯลฯ ซึ่งทุกธุรกิจจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเราที่จะมุ่งมั่นสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

ถึงเวลาแล้วที่เรา และ ’คุณ’ ต้องมาช่วยกันให้โลกกลับมาแข็งแรงดังเดิม ดูแลคุณค่าของธรรมชาติให้คงอยู่คู่ชุมชน สังคม และโลกของเราต่อไป ให้ทุกชีวิตบนโลกได้เติบโตไปพร้อมกันและพึ่งพาอาศัยกันเช่นนี้ตลอดไปเพราะโลกใบนี้ไม่ใช่ของแค่คนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของพวกเราทุกคน

CONTRIBUTOR

Related Articles

Solar Panel-Solarcell-โซล่าเซลแสนสิริ

5 ข้อดีของการใช้ Solar Panel ที่ให้มากกว่า…แค่เรื่องประหยัด

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า Solar Panel สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวได้ แต่เรามองเห็นประโยชน์มากกว่านั้น เพราะแผงโซลล่าเซลล์สามารถสร้างประโยชน์อีกเพียบ! ไม่ว่าจะเป็นการลดคาร์บอนของชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ทุกที่แค่มีแสงอาทิตย์ ที่สำคัญ Solar Panel ยังมีส่วนช่วยลดการปล่อยมลพิษในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อช่วยให้โลกสะอาดขึ้น ผลิตไฟง่าย แค่มีแสงอาทิตย์ ตัวแปรหลักของแผงโซล่าเซลล์คือแสงอาทิตย์ เพียงแค่มีแดดแผงโซล่าเซลล์ก็สามารถทำงานได้ เพราะการทำงานคือกักเก็บพลังงานสะอาด และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันเราจึงเห็นแผงโซลล่าเซลล์อยู่หลากหลายทีไม่เพียงแต่บนหลังคา นอกจากจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยโลกให้สะอาด

คณาสิริ พระราม 2 - วงแหวน solar panel sansiri solar cell แสนสิริ แผงโซล่าเซล

SOLAR PANEL on the Roof จากแสงสาดส่องหลังคา สู่บ้านพลังงานสะอาด

หากมีโอกาสขึ้นไปที่สูงแล้วมองลงมาเบื้องล่าง ทุกวันนี้ก็จะได้เห็นหลังคาบ้านที่เปลี่ยนไปจากเดิม เพราะมีเจ้าแผ่นสีคล้ายโลหะมาวางอยู่ นั่นก็คือ “แผงโซล่าเซลล์” แม้จะดีต่อโลกและประหยัดต่อเราแค่ไหน ทว่าแต่เดิมนั้นการจะติดตั้งแต่ละครั้ง ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล ทำให้ Solar panel on the roof มีต้นทุนการติดตั้งที่ถูกลงและเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับค่าไฟแพงขึ้นและมีแนวโน้มอาจสูงขึ้นในอนาคต รวมถึงแนวคิดอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปัจจุบัน ทั้งหมดจึงล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนหันมาติด Solar

SansiriSustainability-Everydaybetter-Sansiri green mission-Sansiri Netzero-Siricampus

กิจวัตรเพื่อความยั่งยืน ที่สิริ แคมปัส

แสนสิริกับความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน เราเริ่มต้นจากภายในองค์กรด้วยการติดตั้งป้ายในทุกชั้น ทุกแผนกเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกัน ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การทำงานหันมาใส่ใจกันและกัน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยยึดหลักความมุ่งมั่นใน 4 แกน ทั้ง Social เชื่อในความเท่าเทียม และการแบ่งปันให้สู่ชุมชน, Energy จัดการกับทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, Green เพิ่มพื้นที่สีเขียว