sansiri for sme

Build For All ช่วยเหลือ SMEs ให้ยืนหยัดอย่างยั่งยืน

หลายปีที่ผ่านมาแสนสิริเราได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) เสมอมา และคอยสนับสนุนพวกเขาผ่านการอุดหนุน จนได้เป็นคู่ค้ากันจำนวนมาก แต่จากการแพร่ระบาดของโรค เราพบว่ามี SMEs จำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหา เราไม่สามารถปล่อยให้ SMEs ที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศล้มได้ มิเช่นนั้นประเทศของเราก็จะล้มลง ต้นปีที่ผ่านมาแสนสิริจึงจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกันจัดตั้งแคมเปญ Build For All ขึ้นมา

No One Left Behind แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร

ช่วยชุมชนฝ่าวิกฤต กับโครงการที่ออกแบบการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาเกือบสองปี ที่คนไทยต้องประสบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก​ ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคระบาดที่แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ กว่าหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันที่แสนสิริได้ลงมือช่วยเหลือดูแลกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่จะช่วยให้ประเทศของเราฝ่าวิกฤตนี้ไปได้พร้อมกัน แม้เราจะไม่ได้มีการประกาศช่องทางการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการ แต่พื้นที่โซเชียลมีเดียของเราก็เต็มไปด้วยข้อความที่ส่งเข้ามาจากพี่น้องที่เดือดร้อน และเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็ได้ทบทวนกันภายในและเกิดข้อสรุปว่าถึงเวลาที่เราจะต้องจัดทำโครงการเพื่อการช่วยเหลือขึ้นอย่างเป็นทางการ “No One Left Behind แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร” จึงเกิดขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว “ในวิกฤติเช่นนี้จะต้องไม่มีใครถูกลืม” คือความตั้งมั่นของเราในการช่วยเหลือผู้คนทุกกลุ่มที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ ทั้งกลุ่มคู่ค้าและพาร์ตเนอร์ของเรา กลุ่มลูกค้าลูกบ้าน กลุ่มผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้คนในสังคมด้วย

No One Left Behind แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร

No One Left Behind รวมโครงการที่เราไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

“ต้องไม่มีใครถูกลืมและทิ้งไว้ข้างหลัง” คือเป้าหมายแรกที่ทำให้เราริเริ่มโครงการ No One Left Behind ขึ้นมา แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความทุกข์ยากให้กับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้าง ทั้ง พนักงานในบริษัท ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเรา ไปจนถึงผู้คนที่ใช้ชีวิตร่วมอยู่ในสังคมอีกมากมาย ที่แสนสิริเรามุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่ทุกคนจะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต เราจึงตั้งเป้าหมายของโครงการไว้ที่ชีวิตของผู้คนทุกคน ไม่ใช่เพียงคนใกล้ตัวของเราเท่านั้น ในส่วนหนึ่งของโครงการ