โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

ทำความรู้จักกับ โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

การก้าวหน้าของวิทยาการในศาสตร์ต่างๆ รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาในช่วงที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลนี้ แม้ว่าจะส่งให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมนุษย์มากมาย แต่การอยู่ร่วมกันนี้ก็ทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

แต่ในปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปล่อยมลพิษสู่ธรรมชาติเพื่อการดำรงชีวิตมากเกินไป ก็ทำให้นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบการใช้งานพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก (Renewable energy) ที่กำลังถูกพัฒนาเพื่อนำมาทดแทนการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคต รวมถึงเป็นพลังงานที่สะอาด ซึ่งหมายความว่าเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระยะยาว

โซล่าร์เซลล์ เป็นหนึ่งในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จากการวิจัยของ Green Tech Media (GTM) ซึ่งเป็นผู้ทำการติดตามโครงการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์พบว่า ในปี 2017 มีการเติบโตของตลาดโซล่าเซลล์ถึง 26% และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 99 กิกกะวัตต์ โดยได้คาดการณ์ว่าในปี 2018 นี้ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นเป็น 106 กิกกะวัตต์จากการเติบโตของโซล่าเซลล์ในตลาดโลก

ทำความรู้จักกับ “โซล่าร์เซลล์” มากขึ้น

โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

โซล่าร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ จุดเด่นของโซล่าร์เซลล์คือเป็นกระบวนการที่สะอาดและไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซล่าร์เซลล์ยังสามารถนำไปใช้ได้ทันที ผู้บริโภคสามารถใช้โซล่าร์เซลล์ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการซับซ้อนเหมือนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าร์เซลล์เรียกได้ว่าเป็นพลังงานสีเขียว เนื่องจากมีความปลอดภัยสูงที่ไม่ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ ควัน หรือมลพิษอื่นๆ ออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยแผงวงจรหนึ่งชุดในสามารถใช้งานได้ถึง 25-30 ปี เป็นอย่างน้อย

ในขณะที่ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป แต่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกลงมายังผิวโลกในไม่กี่ชั่วโมงนั้นสามารถทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมาก

5 นวัตกรรมจาก “โซล่าร์เซลล์” ที่เกิดขึ้นแล้วในปี 2018

1. โซล่าร์เซลล์ที่รวมเข้ากับสิ่งปลูกสร้าง

โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

แผงโซล่าร์เซลล์ตามบ้านที่เราเคยเห็นกันนั้น มักมีขนาดใหญ่และใช้พื้นที่บริเวณบ้านไปจำนวนมากเพื่อการติดตั้ง ทำให้แผงโซล่าร์เซลล์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ติดตั้งอยู่กับส่วนที่รับแสงของในบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างได้เลย โดยสามารถช่วยลดพื้นที่แต่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้

เช่น กระจกโซล่าร์เซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออาคารสูงที่รับแสงแดดได้ดี โดยตัวของโซล่าร์เซลล์เองก็จะถูกติดตั้งรวมเข้ากับแผ่นกระจกเพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในตึกได้ และยังสามารถมองเห็นภายนอกอาคารได้เหมือนกระจกทั่วไป

2. โซล่าร์เซลล์กับยานพาหนะ

ในช่วงแรกแผงโซล่าร์เซลล์ถูกตั้งไว้กับดาวเทียมที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกอวกาศ ซึ่งต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสร้างพลังงานไฟฟ้าเพื่อการทำงานของดาวเทียม หลังจากนั้นโซล่าร์เซลล์ค่อยๆ ถูกพัฒนาให้มีน้ำหนักเบาขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องบิน เรือ รถบัส รวมถึงการใช้ติดตั้งบนถนนไฮเวย์ Route 66 ในอเมริกา ที่ใช้พลังงานจากโซล่าร์เซลล์เพื่อเปิดไฟถนนในเวลากลางคืน รวมถึงการทำความร้อนเพื่อละลายหิมะที่ปลกคลุมถนนในช่วงที่หิมะตกด้วย

3. โซล่าร์เซลล์ที่สวมใส่ได้

โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

ไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ที่เราเห็นว่าโซล่าร์เซลล์เริ่มมีขนาดเล็กลง โดยถูกนำไปติดใช้งานกับอุปกรณ์ที่พกพาติดตัวได้ อย่าง นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข หรือแม้กระทั้ง Power Bank อุปกรณ์บนขนาดเล็กที่ใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ

แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการออกแบบโซล่าร์เซลล์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อเข้าไปรวมกับเส้นใยเสื้อผ้า และถักทอออกมาเป็นเครื่องนุ่งห่มที่สามารถเป็นโซล่าร์เซลล์ได้ เมื่อคุณสวมชุดหรือเสื้อผ้าเหล่านี้ออกไปเดินบนถนนที่มีแสงแดด เสื้อของคุณจะทำการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ จนสามารถนำไปชาร์จกับแกตเจ็ท (Gadget) ขนาดเล็กอย่างเครื่องเล่น MP3, iPod, Smart watch ไปจนถึง Smartphone ได้

4. แบตเตอรี่พลังงานโซล่าร์

โซล่าร์เซลล์ นวัตกรรมที่ทั้งโลกจับตามอง

แบตเตอรี่พลังงานโซล่า มีความคล้ายคลึงกับการทำงานของ Power bank คือการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแบบพกพา แต่สำหรับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแล้วถูกใช้กับที่บ้านหรือที่พักอาศัยที่ต้องการประหยัดพลังงาน ด้วยการนำไปวางหรือติดตั้งที่นอกบ้านเพื่อรับแสงอาทิตย์และสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้า และจะทำการเก็บพลังงานไฟฟ้าเหล่านั้นไว้เพื่อนำไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ในบ้านได้

5. เครื่องกลั่นน้ำทะเลพลังงานโซล่าร์

กระบวนการกลั่นน้ำทะเลเป็นการแยกเอาเกลือและแร่ธาตุต่างๆ ออกจากน้ำเกลือเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำสะอาด โดยสามารถผลิตน้ำสะอาดให้กับประชากรกว่า 300 ล้านคนที่อยู่ในแหล่งที่มีภาวะขาดแคลนน้ำสะอาด ด้วยเครื่องกลั่นน้ำทะเลนี้สามารถช่วยเหลือประชากรจำนวนมากจากภาวะขาดแคลนน้ำดื่มในพื้นที่ที่ห่างไกล โดยภายหลังได้มีการพัฒนาให้เครื่องกลั่นน้ำทะเลนี้ สามารถผลิตน้ำสะอาดได้ในพื้นที่ที่ประสบภัยแห้งแล้ง หรือพื้นที่ภัยพิบัติต่างได้อีกด้วย

สรุป

ในยุคดิจิทัลผู้คนยังคงติดตามเทรนการเกิดใหม่ของนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็เป็นเรื่องของการใช้พลังงานสีเขียวเพื่อการใช้ชีวิตระหว่างโลกเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างดี โดยที่นวัตกรรมโซล่าร์เซลล์เองก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของการสร้างพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาด และไม่สร้างมลพิษกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย

Related Articles

Burasiri Cooliving Designed Home

5 นวัตกรรมบ้านเย็น Cooliving Designed Home บ้านที่ไม่เคยกลัวร้อน

“จะทำอย่างไร…เมื่อโลกในทุกวันนี้เริ่มร้อนขึ้น” หนึ่งคำถามที่นักออกแบบพยายามหาวิธีช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งแสนสิริก็ได้พัฒนานวัตกรรมบ้านระบายความร้อนด้วยระบบโซล่าเซลล์เต็มรูปแบบ กับ บุราสิริ วัชรพล โครงการบ้านเดี่ยวแห่งแรกที่พลิกโอกาสการนำความร้อนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

sansiri tree day ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน

Tree Day ดีเดย์! เติมความเขียว ตามสไตล์คนเมือง ใครว่าทำไม่ได้

ปลูกต้นไม้ เรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว ที่มักถูกผลักออกไปให้ไกลตัวด้วยอุปสรรคเส้นบางๆ ที่เรายกขึ้นมาขวางกั้นตัวเองทุกครั้ง รู้นะ…ว่าโลกร้อน ฝุ่นลอยฟุ้งเป็นหมอกพิษ สนับสนุนนะ…ให้ทุกคนปลูกต้นไม้ แต่อยู่กลางเมืองแบบนี้ ต้องขอบาย ปลูกเองไม่ได้จริงๆ ว่าแต่ ใครว่าอยู่เมืองใหญ่ จะปลูกพื้นที่สีเขียวให้เติบโตไม่ได้? หลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะหันไปร่วมวงสนทนาไหน ก็ได้ยินปัญหาโลกร้อนและปัญหามลพิษจากทั่วทุกสารทิศเต็มไปหมด เรียกได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤตนี้ กลายเป็นวาระแห่งชาติ หรือถ้าจะให้ถูกก็คงต้องวาระแห่งมนุษยชาติเลยทีเดียว

ใครนิ่ง แต่เราไม่นิ่งตาม : รวมพลัง “ทวงคืน” โลกที่น่าอยู่

ฝุ่นละอองเล็กๆ ที่ปกคลุมผืนฟ้าเหนือหลายๆ จังหวัดของไทย รวมถึงควันไฟที่ลอยคละคลุ้งรอบตัว จากวิกฤตไฟป่าครั้งใหญ่ทุกแห่งหน กลายเป็นส่วนหนึ่งของอากาศที่เราหายใจอย่างชินชาไปตั้งแต่เมื่อไหร่กัน? ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะหยุดความสนิทกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษไว้เพียงแค่นี้? ขึ้นปี 2020 มาหยกๆ ตั้งใจไว้อย่างดีว่าปีนี้นี่ล่ะ จะต้องเปิดรับสิ่งดีๆ และซึมซับพลังบวกเข้ามาในชีวิตให้เยอะที่สุด แต่พอหันกลับมามองโลกรอบตัวจริงๆ เท่านั้น…กลับกลายเป็นว่าสิ่งเดียวที่ได้เปิดรับ คือวิกฤตสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ที่ค่อยๆ ย่างกรายมาส่งผลต่อชีวิตมากขึ้นทีละน้อย ไฟป่า ฝุ่นพิษ