กิจวัตรเพื่อความยั่งยืน
ที่สิริ แคมปัส

แสนสิริกับความมุ่งมั่นในการทำสิ่งดีๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เราเริ่มต้นจากภายในองค์กรด้วยการติดตั้งป้ายในทุกชั้น ทุกแผนกเพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกัน ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การทำงานหันมาใส่ใจกันและกัน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยยึดหลักความมุ่งมั่นใน 4 แกน ทั้ง Social เชื่อในความเท่าเทียม และการแบ่งปันให้สู่ชุมชน, Energy จัดการกับทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด, Green เพิ่มพื้นที่สีเขียว และใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ Waste ลดการใช้และสร้างคุณค่าให้ทรัพยากร

วันนี้เราเลยมาเสนอกิจวัตรดีๆ ทำตามได้ง่ายๆ ที่สิริ แคมปัส เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างความยั่งยืนรอบด้านกัน

รับฟังอย่างเท่าเทียม ดูแลอย่างเข้าใจ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

siri campus-srettha thavisin-เศรษฐา ทวีสิน-แสนสิริ

Social!

การทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือสถานที่ที่มีผู้คนหลากหลาย การรับฟังถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ แต่ไม่แค่เพียงรับฟังแล้วปล่อยผ่าน เราต้องรับฟังอย่างเข้าใจและให้เกียรติกันอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ เช่นนี้การทำงานก็จะราบรื่น กลมเกลียวและประสบความสำเร็จ

ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ประหยัดค่าน้ำมันได้อีกเยอะ

Scooter-SHARGE-EVCar-รถไฟฟ้า-รถยนต์ไฟฟ้า-รถพลังงานไฟฟ้า-แสนสิริ Ev Car-รถยนต์พลังงานไฟฟ้า-รถ EV Car

Energy!

ทรัพยากรโลกเป็นสิ่งที่มีคุณค่า การใช้อย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง จะทำให้เกิดความขาดแคลนได้ เพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของโลกของเรา นอกจากนี้พลังงานทางเลือกในสมัยนี้ ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ประหยัดสุดๆ ตัวอย่างผู้บริหารของแสนสิริก็ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด

สร้างบ้านที่เป็นมิตร ไม่ลืมคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม

SansiriSustainability-Everydaybetter-Sansiri green mission-Sansiri Netzero-Siricampus

Green!

ในโลกที่พัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆ มลพิษกลับเพิ่มขึ้น พื้นที่สีเขียวก็ยิ่งน้อยลงไปทุกวัน ดังนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนับต่อจากนี้ไป

ทีมออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และทีมจัดซื้อของแสนสิริเองก็ตระหนักและได้มีการเน้นย้ำถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น และเลือกคู่ค้าที่ใส่ใจกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ใช้วัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ขณะเดียวกันก็ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นด้วย

ใช้น้ำ กระดาษอย่างรู้ค่า รู้มั้ยค้าว่าช่วยโลกได้?

SansiriSustainability-Everydaybetter-Sansiri green mission-Sansiri Netzero-Siricampus

Waste!

โลกก็เหมือนบ้านหลังใหญ่ ถ้าเราไม่ดูแล ปล่อยให้บ้านรกและสกปรก บ้านก็ไม่น่าอยู่ โลกก็เช่นกัน ของบริโภคใกล้ตัว อย่างกระดาษ แก้วน้ำ ถุงพลาสติก การบริโภคครั้งเดียวแล้วทิ้ง จะก่อให้เกิดขยะมหาศาล

ที่แสนสิริ เรารณรงค์ให้พนักงานทุกคนรู้ถึงคุณค่า ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการเหลือทิ้งอย่างฟุ่มเฟือย และแยกประเภทขยะเพื่อความสะดวกในการจัดการและหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่

SansiriSustainability-Everydaybetter-Sansiri green mission-Sansiri Netzero

ภายในออฟฟิศ สิริ แคมปัส เราได้มีการติดตั้งป้าย กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความมุ่งมั่นทั้ง 4 แกน Green Energy Social Waste และร่วมกันปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกัน ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องเห็นแน่นอน

กิจวัตรดีๆเหล่านี้อาจจะดูเป็นส่วนเล็กๆ แต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันลงมือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดหน่อย ก็จะส่งผลดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน ที่สิริ แคมปัส เราสนับสนุนพนักงานทุกคนให้ยึดมั่นใน 4 หลักความยั่งยืน

เพราะเราอยากให้การทำงานของเราในทุกๆ วันมีส่วนช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นและยั่งยืน ด้วยกิจวัตรง่ายๆ ทุกคนก็ทำได้!

CONTRIBUTOR

Related Articles

world environment day

3 เทรนด์ตามกระแส ที่เราทำร้ายสิ่งแวดล้อมแบบไม่รู้ตัว

แค่จะตามเทรนด์ เพราะของมันต้องมี แต่เรากลับทำร้ายโลกไม่รู้ตัว? รู้ไหมว่าเทรนด์ตามกระแสที่เกิดขึ้นบางอย่างเป็นเรื่องน่าสนใจ และหลายคนก็มักจะทำตาม และอยากลองกัน แต่ในทางกลับกันบางเทรนด์ก็สามารถส่งผลกระทบต่อตัวเรา ต่อสังคม หรือกับสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน จนเรากลายเป็นผู้ร้ายต่อโลกแบบไม่รู้ตัว ในวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีนั้นเป็น วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ WorldEnvironmentDay แสนสิริเลยขอยก 3 เทรนด์ตามกระแสมาแรงไม่มีตก ที่คนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฮิตกัน

จากแสงตะวัน สู่แผงโซลาร์ แสงอาทิตย์เพื่อโลก

อะไรคือคำตอบเพื่อก้าวเข้าไปสู่อนาคตของการรักษ์โลก? แสงจากดวงตะวันคำตอบของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อโลก เป้าหมายของแสนสิริไม่ใช่เพียงลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าไฟเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ดังนั้นนอกจากการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว แสนสิริยังมีนวัตกรรมบ้านเย็น หรือจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และลงทุนกับนวัตกรรมอื่นๆ ที่เป็นพลังงานทางเลือกให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเป็นเพียงพลังเล็กๆ แต่เราก็หวังให้คอมมูนิตี้ของแสนสิริ เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนและส่งต่อไลฟ์สไตล์ของผู้คนในการช่วยรักษา และดูแลโลกใบนี้ อีกทั้งพร้อมส่งต่อเจตนาเหล่านี้สู่รุ่นต่อไป เพื่อให้โลกอยู่กับมนุษย์เราได้อย่างยืนยาว นำแผงพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในพื้นที่ ด้วยคุณค่าอันมหาศาลของแสงตะวันนี้เอง ทำให้แสนสิริที่หมายมั่นและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตระหนักถึงการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและปราศจากการก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“Green Cement” คอนกรีตรักษ์โลก เพื่อโลก เพื่อเรา

ที่อยู่อาศัยคือสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ในปัจจุบันเมื่อสิ่งแวดล้อมถูกเบียดเบียนมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เราจะทำยังไงให้สิ่งที่มนุษย์ปลูกสร้างส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ให้น้อยที่สุด? เราขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ ‘คอนกรีตรักษ์โลก’ หรือ ‘ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก’ (Hydraulic Cement) ที่ผ่านการพัฒนาคิดค้น โดยใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิต ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตน้อยลงตามไปด้วย นอกจากคุณภาพด้านฟังก์ชันไม่เป็นรองคอนกรีตทั่วไปแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์ด้านการดูแลโลกอย่างอ่อนโยนตั้งแต่กระบวนการผลิต แสนสิริกับความตั้งใจที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการเป็นอสังหาเจ้าแรกในไทยที่เริ่มใช้คอนกรีตรักษ์โลกในโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ มากกว่า 23 โครงการ