การล่วงละเมิดทางเพศ

ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในวงการกีฬา ปัญหาใหญ่ที่ต้องรีบจัดการ

วงการฟุตบอลโลกจะเป็นอย่างไร? เมื่อนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนหลายคนถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ไม่ให้เปิดเผยข่าว การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาที่ต้องได้รับการจัดการอย่างจริงจัง เพื่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวจชน