สัมผัสบ้านหลังแรกแห่งสรรพชีวิต เปิดการรับรู้สู่ประสบการณ์นอกจอร่วมกันกับ ‘Aquaria’

Aquaria งานศิลปะรูปแบบ Installation Art ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วม และกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวงานได้ โดยส่งมอบประสบการณ์สู่ผู้ชมบนประสาทสัมผัส 3 ด้าน อันได้แก่ การมอง การฟัง และการสัมผัส ผ่านบรรยากาศของท้องทะเล