นาราสิริโทเพียรี่

นาราสิริ โทเพียรี่ นวมินทร์: ขยายความสุข สู่ชีวิตเหนือระดับ

จากตำนานสวนอีเดน ความสง่างามแห่งโลกตะวันตก สู่บรรยากาศของการอยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัว และเพียบพร้อมบนทำเลที่สะดวกสบาย