5 ประสบการณ์

5 ประสบการณ์ จาก 5 ธุรกิจที่สร้างสรรค์เพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวัน

5 แอปพลิเคชัน ติดปีกชีวิต Gen-Y

Gen-Y อีกหนึ่ง generation ที่ทรงอิทธิพลสำหรับโลกทุนนิยมทุกวันนี้ พวกเขาคือกลุ่มคนที่มีพลังในการสร้างศักยภาพต่างๆ ทั้งการก่อตั้งธุรกิจแบบ start-up การสร้างวัฒนธรรมย่อย ตลอดจนเป็นความหวังใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุงโลกในปัจจุบัน

Instant replay

Instant replay ในวงการกีฬามีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬา

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับกีฬา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ที่นักกีฬาใช้ ที่นับวันจะเบา มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้นักกีฬาเร็วขึ้น เหนื่อยน้อยลง ตอนนี้แทบจะเห็นได้ว่ากีฬาที่ต้องใช้ร่างกายของเราในการแข่งขันแทบจะไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันรถสูตร 1 เลย