Photo review

PHOTO REVIEW: เดอะ วัลลีย์ เขาใหญ่

ถ้าการเที่ยวเขาใหญ่เพียงไม่กี่วัน ทำให้คุณรู้สึกติดใจในธรรมชาติและบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา จนรู้สึกว่า หากถึงเวลาที่จะต้องเลือกที่พักตากอากาศ ‘เขาใหญ่’ คงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย