SydneyIndesign

SydneyIndesign 2015 พาดูเฟอร์นิเจอร์สบายๆ สไตล์ออสซี่

เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีงาน Sydney Indesign ซึ่งเป็นงานเฟอร์นิเจอร์แฟร์ที่จัดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิครวมถึงฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นประจำทุกปี เป็นงานที่เน้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อรองรับการใช้ชีวิต