ทุกวันนี้ ผู้หญิงทั่วโลก
ยังเผชิญปัญหา?

แม้ทุกวันนี้ผู้หญิงได้รับความเสมอภาคมากขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำที่ผู้หญิงต้องพบเจอ หมดไปแล้วจริงๆ เหรอ?

จุดเริ่มต้น 8 มีนาคมของทุกปี #วันสตรีสากล (International Women’s Day) ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ แต่ในทุกวันนี้ผู้หญิงทั่วโลกยังมีอีกหลายปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งการถูกกดขี่ทางเพศ โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจ หรือแม้กระทั่งถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม

แสนสิริจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ต้องการให้ปัญหาต่างๆ ของผู้หญิงถูกทลายลง เพราะองค์กรแสนสิริยึดมั่นในเรื่องความเท่าเทียม ให้คุณค่ากับทุกความหลากหลาย พนักงานผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน และมีบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ต่างกับคนอื่น แสนสิริจึงอยากเล่าถึงสิ่งที่ผู้หญิงกำลังเผชิญปัญหาอยู่ เพื่อให้ทุกคนตระหนักรู้ เข้าใจ และร่วมเป็นอีกหลายกระบอกเสียงส่งออกไป ร่วมช่วยกันแก้จนกว่าปัญหาทั้งหลายเหล่านี้จะหมดไป

ปัญหาความรุนแรง ต่อเด็กและผู้หญิง

Internationnal Woman's Day

หนึ่งในปัญหาอันดับต้นๆ ของผู้หญิงทั่วโลกที่เผชิญอยู่ คือ ความรุนแรงจากการถูดกดขี่ทางเพศและถูกทำร้าย โดยข้อมูลจาก UNODC ระบุว่าในแต่ละวันจะมีผู้หญิงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเฉลี่ย 137 คน

ในประเทศไทยก็เกิดปัญหานี้มากเช่นเดียวกัน โดยมีสถิติคดีความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และติดอันดับ 10 ประเทศอันตรายสำหรับผู้หญิงจากทั้งหมด 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งพบว่าเป็นความรุนแรงทางร่างกาย 9.9% ทางด้านจิตใจ 32.2% และทางเพศ 4.5% และคดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาจากคนใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว

หากมองให้ลึกถึงแก่นปัญหานี้มากขึ้น หนึ่งปัจจัยหลักอาจเกิดจากได้รับการศึกษาไม่เพียงพอ ทำให้ขาดความรู้ที่จะประกอบอาชีพหาเงินเองได้ ขาดประสบการณ์ชีวิตที่จะรู้ทันคนอื่น ถูกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมและยุติธรรม จนไปถึงถูกกระทำรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ

แสนสิริเองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงนำร่องจัดตั้งโครงการ “Zero Dropout: เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และให้เด็กได้เข้าถึงการศึกษา ไม่มีใครต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไทย

เราทุกคนสามารถร่วมกันป้องกันปัญหาความรุนแรงได้ โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตา หาก ใครพบเห็นเหตุการณ์รุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงสามารถเข้าแจ้งความได้ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 0-2412-1196 หรือโทรแจ้งมูลนิธิปวีณา 1134 หรือ 02-521-9231-2

ความไม่เท่าเทียมต่อผู้หญิง

Internationnal Woman's Day

“น้อยกว่า 24% ทั่วโลกที่ผู้หญิงจะได้มีบทบาทสมาชิกของรัฐสภา”
“ผู้หญิงจะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายประมาณ 24% ในตำแหน่งงานที่ใกล้เคียงกัน”
“เกือบ 2 ใน 3 ของผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ 781 ล้านคนทั่วโลก เป็นผู้หญิง”

นี่คือสถิติบางส่วนของทั่วโลกที่แสดงถึงความไม่เท่าเทียมต่อผู้หญิง ซึ่งในประเทศไทยก็เกิดปัญหานี้อยู่ในทุกมิติ อย่างเช่น ในตลาดแรงงานบทบาทตำแหน่งงานระดับสูงปี 2564 อยู่ที่ราว 19% เป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ราว 23% และหากมองกลับมาในสถานภาพแรงงานพบว่า 50% ผู้หญิงมีปัญหาค่าตอบแทนไม่คุ้มค่า ไม่เต็มจำนวน และขาดความต่อเนื่อง ฯลฯ

ที่แสนสิริ เราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น หากพนักงานหญิงในองค์กรตั้งครรภ์ก็จะไม่ถูกมองลดทอนความสามารถ เพราะผู้หญิงก็เป็นหัวเรือหลักในตำแหน่งงานระดับสูงได้ไม่แพ้ผู้ชาย

ทุกคนสามารถช่วยกันเป็นเสียงผลักดันความเท่าเทียมได้ เริ่มจากเรื่องใกล้ตัวในสถานที่ทำงาน เช่น การรับฟังและยอมรับในความต่าง การลาคลอดบุตรต้องได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย หรือการล่วงละเมิศทางเพศในที่ทำงานต้องไม่เกิดขึ้น

ผู้หญิงทรานส์ยังคงโดนทำร้าย

Internationnal Woman's Day

ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมีเพศสภาพเป็นหญิงเท่านั้น แต่ทรานส์เจนเดอร์ หรือผู้หญิงข้ามเพศก็เรียกได้ว่า เป็นผู้หญิงเช่นเหมือนกัน ทรานส์เจนเดอร์ก็เผชิญปัญหาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง การถูกบูลลี่ ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทำร้ายร่างกาย และความไม่เท่าเทียมในมิติต่างๆ เพราะเพียงถูกมองว่าเป็นเพศที่แตกต่าง

โดยสถิติทั่วโลกชี้ว่า มีคดีทำร้ายร่างกายผู้หญิงทรานส์มากกว่า 2,000 ราย และผลการศึกษาในไทยพบว่า ร้อยละ 55.7 ของนักเรียนที่ระบุว่าตนเป็น LGBTI ถูกรังแกเพราะความเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ

ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยปัญหาเหล่านี้ได้ เริ่มจากเปลี่ยนมุมมองทัศนคติของตัวเอง และสื่อสารกระจายสู่สังคมมากขึ้นถึงความเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นหูเป็นตาป้องกันการกระทำรุงแรงต่อมนุษย์ด้วยกันเอง

ผู้หญิงถูกกีดกันจากโลกดิจิทัล

Internationnal Woman's Day

ธีมวันสตรีสากลในปี 2023 คือ “DigitALL: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับความเท่าเทียม และป้องกันปัญหาที่จะเกิดในโลกดิจิทัล

เพราะปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงถูกกีดกัน มีความเหลื่อมล้ำไม่ได้รับการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามสมควร รวมถึงผู้หญิงเจอปัญหาความรุนแรงทางออนไลน์ถึง 38% จากการสำรวจใน 51 ประเทศ ในไทยก็เช่นเดียวกัน มีสถิติเด็กผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์มากกว่าทางออฟไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

มาร่วมเป็นพลังเสียงสนับสนุนองค์กรทั่วโลกให้เด็กและผู้หญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา เพื่อให้ได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นในอนาคต และหากพบเห็นผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางออนไลน์สามารถร้อนเรียนได้ทาง www.thaipoliceonline.com

CONTRIBUTOR

Related Articles

เพราะ เธอ = เธอ Her Equality International Women’s day 2024

เพราะรณรงค์เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยตราบใดที่ยังมีการกีดกันในสายอาชีพ การคุกคามและใช้ความรุนแรง สวัสดิการและค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมในหลายๆ เคสที่เกิดขึ้น เพราะเป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพที่แตกต่างกัน ทำให้กลายเป็นเหตุอันชอบธรรมที่จะทำอะไรก็ได้ เช่นนั้นหรือ? ย้อนไปมองในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้หญิง ทรานส์ หรือเพศที่ถูกกดขี่ต่างก็ต่อสู้เพื่อสิทธิที่ควรได้รับและพิสูจน์ตัวเองหนักไม่แพ้ใครเลย จวบจน 2024 แล้ว ต้องบอกว่าหลายๆ สิ่งที่ถูกกรุยทางไว้ก็เห็นผลแล้ว แต่ก็ยังมีบางสิ่ง ขนบ นอร์ม ต่างๆ

ผู้สูงอายุ-วัยเกษียณ

สว. ยุคใหม่ เกษียณอย่างไรให้มีความสุข

เพราะชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดที่วัยทำงาน หากถึงวัยหลังจากนั้น จะยังมีความสุขได้อยู่ไหมนะ? ณ ช่วงวัยขณะนี้ เราอาจกำลังไล่ตามหาความฝัน การเติบโต และการประสบความสำเร็จ ที่ต้องเร่งสปีดสุดขีด เพื่อให้ถึงปลายทางที่คิดภาพเอาไว้อย่างเร็วที่สุด กว่าจะรู้ตัวอีกที เวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนติดจรวด มาถึงวัยที่ต้องนั่งสำรวจสุขภาพตัวเอง เช็คดูว่าเพื่อนคนไหนยังอยู่ในวัยนี้กับเราบ้าง และสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จ แต่คือประกันชีวิต การก้าวเข้ามาเป็น “สว.” เป็นอีกวัยที่ต้องทำการบ้านอย่างหนัก

stop bullying day-live equally-วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์

Stop Cyberbullying ไม่ควรมีใครต้องถูกบูลลี่!

เมื่อโลกออนไลน์เข้าถึงง่ายมากกว่าที่คิด แค่เพียงสัมผัสหน้าจอ เปิดสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในเสี้ยววินาที แต่ในขณะเดียวกัน แค่เสี้ยววินี้ก็แลกมากับ ภัยบนโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถส่งผลต่อชีวิต “ออฟไลน์” ของใครหลายๆ คน เช่นเดียวกัน การเหยียดเพศ ล้อเลียนรูปลักษณ์ ปมด้อย หรือคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย แต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคออนไลน์ สิ่งต่างๆ เหล่านี้กับทวีความรุนแรงมากขึ้น