เพราะ เธอ = เธอ Her Equality International Women’s day 2024

เพราะรณรงค์เพื่อสิทธิและความเท่าเทียมยังคงดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยตราบใดที่ยังมีการกีดกันในสายอาชีพ การคุกคามและใช้ความรุนแรง สวัสดิการและค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมในหลายๆ เคสที่เกิดขึ้น เพราะเป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพที่แตกต่างกัน ทำให้กลายเป็นเหตุอันชอบธรรมที่จะทำอะไรก็ได้ เช่นนั้นหรือ? ย้อนไปมองในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ผู้หญิง ทรานส์ หรือเพศที่ถูกกดขี่ต่างก็ต่อสู้เพื่อสิทธิที่ควรได้รับและพิสูจน์ตัวเองหนักไม่แพ้ใครเลย จวบจน 2024 แล้ว ต้องบอกว่าหลายๆ สิ่งที่ถูกกรุยทางไว้ก็เห็นผลแล้ว แต่ก็ยังมีบางสิ่ง ขนบ นอร์ม ต่างๆ

internation women day - วันสตรีสากล - วันสตรีโลก

ทุกวันนี้ ผู้หญิงทั่วโลก ยังเผชิญปัญหา?

แม้ทุกวันนี้ผู้หญิงได้รับความเสมอภาคมากขึ้น แต่ความเหลื่อมล้ำที่ผู้หญิงต้องพบเจอ หมดไปแล้วจริงๆ เหรอ? จุดเริ่มต้น 8 มีนาคมของทุกปี #วันสตรีสากล (International Women’s Day) ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ แต่ในทุกวันนี้ผู้หญิงทั่วโลกยังมีอีกหลายปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งการถูกกดขี่ทางเพศ โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจ หรือแม้กระทั่งถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม แสนสิริจึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่ต้องการให้ปัญหาต่างๆ ของผู้หญิงถูกทลายลง เพราะองค์กรแสนสิริยึดมั่นในเรื่องความเท่าเทียม ให้คุณค่ากับทุกความหลากหลาย

ผู้สูงอายุ-วัยเกษียณ

สว. ยุคใหม่ เกษียณอย่างไรให้มีความสุข

เพราะชีวิต ไม่ได้สิ้นสุดที่วัยทำงาน หากถึงวัยหลังจากนั้น จะยังมีความสุขได้อยู่ไหมนะ? ณ ช่วงวัยขณะนี้ เราอาจกำลังไล่ตามหาความฝัน การเติบโต และการประสบความสำเร็จ ที่ต้องเร่งสปีดสุดขีด เพื่อให้ถึงปลายทางที่คิดภาพเอาไว้อย่างเร็วที่สุด กว่าจะรู้ตัวอีกที เวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนติดจรวด มาถึงวัยที่ต้องนั่งสำรวจสุขภาพตัวเอง เช็คดูว่าเพื่อนคนไหนยังอยู่ในวัยนี้กับเราบ้าง และสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่ความสำเร็จ แต่คือประกันชีวิต การก้าวเข้ามาเป็น “สว.” เป็นอีกวัยที่ต้องทำการบ้านอย่างหนัก