Love Wins เมื่อรักไร้ข้อจำกัด
ทางเพศ

“ความรักไม่มีข้อจำกัดทางเพศ”
ทุกคนมีสิทธิที่จะรักและได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียม

ความรักเป็นเรื่องที่พิเศษและมหัศจรรย์เสมอใช่ไหมล่ะคะ ความรักสามารถเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะความรักเป็นสิ่งที่งดงามเสมอ ความรักจึงไม่ควรมีกำแพงเรื่อง “เพศ” มาขวางกั้น ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่ LGBTQIA+ ถูกกีดกัน เลือกปฏิบัติ และไม่ถูกยอมรับจากครอบครัวและสังคมส่งผลต่อสภาพจิตใจของพวกเขาเป็นอย่างมาก บางคนอาจจะเกิดความเครียด กังวล คิดมาก ซึ่งคนที่สภาพจิตใจไม่แข็งแรงอาจจะทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะคะ 

หากทุกคนทำความเข้าใจ ยอมรับและไม่เลือกปฏิบัติจากหัวใจอย่างแท้จริง กลุ่มคน LGBTQIA+ จะรู้สึกมีความสุขกับการใช้ชีวิต ยิ้มได้อย่างเต็มภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกๆ คนในสังคม

ในสังคมปัจจุบันที่มีความหลากหลาย สังคมอาจจะกำหนดให้มีเพศหญิงกับเพศชายมาตั้งแต่กำเนิดแต่ในเรื่องของความชอบ ความรู้สึก หรืออัตลักษณ์ทางเพศ อาจจะมีมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานส์เจนเดอร์ อินเตอร์เซ็กส์ เอเซ็กชวล ฯลฯ ทำให้ความรักก็มีความหลากหลายเช่นกัน และปฎิเสธไม่ได้เลยว่าความรักและการถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มคน LGBTQIA+ เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจของพวกเขาอย่างมากเช่นกัน

วันนี้ Mental Life by Chanisara อยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ เข้าใจความรักของพวกเขาและยอมรับพวกเขาด้วยหัวใจที่แท้จริงกันค่ะ 

“Love wins” ถ้าถูกยอมรับความรักจะชนะ

หากพูดถึงความรัก ความรักเป็นเรื่องของความรู้สึก ที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ดังที่กล่าวไปข้างต้น แต่ถ้าให้พูดถึงความรักของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หลายคนก็อาจจะมองว่า เป็นเรื่องยากที่จะสมหวังและยากที่จะพบกับความรักที่แท้จริง แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป สังคมไทยเปิดรับ กลุ่มคน LGBTQIA+ มากขึ้น พวกเขาเปิดเผยตัวตนกันมากขึ้น เป็นตัวเองกันมากขึ้น คนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ต้องปิดบังตัวตนเหมือนในอดีต ทำให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศกล้าที่จะแสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยมากขึ้น แต่ถ้าหากครอบครัวหรือสังคมที่พวกเขาอยู่ไม่ยอมรับ ความรักของพวกเขาก็อาจจะเป็นเรื่องยากและส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจของพวกเขาได้เช่นกัน 

เมื่อการถูกกีดกันส่งผลต่อจิตใจของ LGBTQIA+

เมื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ถูกยอมรับ ถูกเลือกปฎิบัติ ถูกปฎิเสธจากคนในครอบครัว หรือถูกตีตราจากทางสังคม ทำให้กลุ่มคน LGBTQIA+ มีปัญหาทางสุขภาพจิตมากกว่าคนทั่วไป ส่งผลให้พวกเขามีภาวะความเครียดสูง หรือบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย  มีการวิจัยพบว่าผู้ชายที่มีความหลากหลายทางเพศมีภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในความคิดของเรามองว่า อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความคาดหวังจากสังคมและวัฒนธรรม  ในบ้านเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ผู้ชายมักจะถูกคาดหวังจากสังคมมากกว่าเพศหญิง การถูกเลือกปฏิบัติ การไม่ถูกยอมรับจากครอบครัว การถูกบูลลี่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพวกเขาเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ในปัจจุบันสังคมไทยจะเปิดกว้างและยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ก็ยังปฎิเสธไม่ได้เลยว่ามีคนที่ยังไม่เข้าใจและยังเลือกปฎิบัติอยู่ รวมถึงการที่ LGBTQIA+ ไม่ถูกยอมรับจากครอบครัวหรือสังคมที่เขาอาศัยอยู่ มีส่วนทำให้ความรักของพวกเขาอาจเป็นไปได้ยาก แต่หากครอบครัวและสังคมเปิดใจยอมรับพวกเขาจะทำให้ LGBTQIA+ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข และความรักของพวกเขาจะไม่ถูกจำกัดอีกต่อไป ซึ่งเราเชื่อว่าสุขภาพจิตของพวกเขา จะดีขึ้นได้อย่างแน่นนอนค่ะ

การต่อสู้เพื่อการถูกยอมรับของ LGBTQIA+

ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่ม LGBTQIA+ ต่อสู้ เรียกร้องและพยายามแสดงออกเพื่อให้ทุกคนยอมรับ รวมถึงเรื่องความรักของพวกเขาด้วย ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและไม่ควรมีใครมาตัดสินความรักของพวกเขา หากความรักของ LGBTQIA+ ถูกยอมรับด้วยความเต็มใจและไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกและแตกต่าง นั้นคือ “ความเท่าเทียม” ที่พวกเขาต้องการ หลายๆ คนจึงพยายามที่จะต่อสู้ให้เกิดการยอมรับในครอบครัวและสังคม รวมถึงเรียกร้องสิทธิ์ทางกฏหมายให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในสังคมยังมั่นคงและเท่าเทียมกับทุกๆ คน โดยไม่ถูกแบ่งแยกและกีดกัน เลือกปฏิบัติ และได้ถูกเติมเต็มทางความรู้สึกทำให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ

เมื่อความรักต้องมาพร้อมกับกฎหมาย

ย้อนกลับไปกว่าหลายทศวรรษที่พวกเขาพยายามต่อสู้และเรียกร้องสิทธิให้กับตัวเองรวมถึงคนอื่นๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกัน ถึงแม้ในวันนี้สังคมไทยจะเปิดรับพวกเขามากยิ่งขึ้น แต่พวกเขายังรอวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะผ่านและถูกบังคับใช้อย่างแท้จริงเมื่อถึงวันนั้น การต่อสู้ก้าวข้ามผ่านสะพานสายรุ้งจะถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ ดั่งที่กลุ่มคน LGBTQIA+ หวังและจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมอย่างแท้จริงค่ะ 

เนเธอร์แลนด์ประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั่วโลก

เราเล่าถึงเรื่องความรัก ปัญหาทางสุขภาพจิต และสิทธิที่พึ่งจะได้รับของ LGBTQIA+ ในประเทศไทยไปแล้ว เราจะเล่าถึงความรักและสิทธิทางกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์กันบ้าง ซึ่งเนเธอร์แลนด์ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่ยอมให้คู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คู่รัก LGBTQIA+ คู่แรก นั่นคือ คุณเกิร์ท คาสตีล และคุณดอล์ฟ ปาสเกอร์ ซึ่งการแต่งงานของพวกเขาทำให้เห็นว่า การใช้ชีวิตคู่ที่ถูกยอมรับทั้งจากสังคมและกฎหมายเป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงความเท่าเทียมอย่างแท้จริง และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก และจะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีหลายๆ ประเทศที่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม และประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมตามมาใน เร็วๆ นี้ค่ะ

วิธีการ support จิตใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

1. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
2. เคารพสิทธิ์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
3. รับฟังผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเห็นอกเห็นใจ
4. สนับสนุนพวกเขาและเข้าใจความหลากหลายทางเพศยังแท้จริง
5. ปฏิบัติกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียมกับทุกๆ คนในสังคม
6. การทำให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าถึงการบริการสุขภาพ

Love Wins

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใคร ดังนั้นทุกคนควรมีสิทธิที่จะรักอย่างเท่าเทียม จึงไม่ควรมีกำแพงเรื่อง “เพศ” มาเป็นข้อจำกัด จะทำให้คนในสังคมจะมีความสุขและมีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงค่ะ


Source 

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2062396

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9893184/#CR118 

https://therapygroupdc.com/therapist-dc-blog/tips-to-support-lgbtq-mental-health/ 

 https://www.psy.chula.ac.th/th/feature-articles/gender-identity/ 

Related Articles

Pet Humanization

Pet Humanization ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเลี้ยงสัตว์แทนลูก

“เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ที่เราพร้อมเลี้ยงดูด้วยความรัก” ทุกคนเลี้ยงสัตว์กันบ้างไหมเอ่ย แล้วทำไมถึงเลี้ยงล่ะ? หลายคนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะอยู่คนเดียวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน เลี้ยงไว้คลายเหงา บางคนอาจจะเลี้ยงเพราะน้องน่ารักทำให้มีความสุข บางคนอาจจะเลี้ยงน้องไว้เฝ้าบ้านเพื่อความปลอดภัย บางคนอาจจะเลี้ยงน้องไว้เพื่อเยียวยาจิตใจ หรือบางคนอาจจะเลี้ยงเพราะไม่อยากมีลูก แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงเขาเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เราเชื่อว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีความรักความผูกพันให้เราเสมอค่ะ ในปัจจุบันผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะน้องหมา น้องแมวเพิ่มมากขึ้น คนรุ่นใหม่นิยมเลี้ยงสัตว์ ให้เหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว หรือที่เรียกกันว่า

key success

เคล็ด (ไม่) ลับ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

จงเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง เพราะเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ “เพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้” ทุกคนมีความเป็นสตาร์ มีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง ความเป็นดาวในที่นี้คือไม่ใช่การมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หมายถึงการเป็นดาวในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดิน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่มันเป็นเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงนั่นเองค่ะ แล้วเป้าหมายของความสำเร็จของทุกคนคืออะไรคะ อยากมีบ้านสักหลัง คอนโดสักห้องก่อนอายุ 30 อยากมีเงินล้านก่อนอายุ 35 อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ใฝ่ฝัน แต่ไม่ว่าคุณอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไร เราเชื่อว่า ทุกๆคนจะทำได้อย่างแน่นอนค่ะ  วันนี้

MentalLife inside out ปก

Inside out เข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายที่คอยโอบอุ้มตัวเรา

“อารมณ์เป็นสิ่งบ่งบอกความรู้สึกภายในจิตใจ และอารมณ์ที่หลากหลายเป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มตัวเราไว้ เมื่อเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะรู้จักและเข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเอง และไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เสมอ” จากเด็กวันนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้  ในแต่ละวันเราทุกคนต้องรับมือกับอารมณ์ของตัวเองในด้านบวกและด้านลบไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม ซึ่งอารมณ์มีผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ในช่วงที่เราเป็นเด็กเราอาจจะรู้จักกับอารมณ์ไม่มากนัก แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมนุษย์มักต้องรับมือกับอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเองมากขึ้นเช่นกัน ในทฤษฏีทางจิตวิทยาของ Paul Ekman กล่าวว่า ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถแสดงออกภายสีหน้ามี 5 รูปแบบ ได้แก่ โกรธ ขยะแขยง