Immerse Yourself in Nature │ ทิ้งตัวในธรรมชาติกับบ้านพักตากอากาศจากแสนสิริ

ไม่ว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจะพาเราไปไกลแค่ไหน ธรรมชาติยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนยังโหยหาอยู่เสมอ หาเวลาให้ชีวิตได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านพักตากอากาศจากแสนสิริ

‘สันผีเสื้อ’ และ 10 เสน่ห์-จังหวะชีวิตของเมืองเชียงใหม่

ทำไมเชียงใหม่ถึงมีสมญานามมากมาย ว่าเป็นเมืองศิลปินบ้าง เมืองแห่งวิถี slow life บ้าง เมืองแห่งงานฝีมือ เมืองแห่งธรรมชาติมากมายไปหมด ซึ่งลึกๆ แล้ว อาจเพราะเชียงใหม่เป็นเมืองที่เอาความสะเปะสะปะมาอยู่รวมกัน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์ แล้วส่งผลมาถึงคนที่อยู่ แม้กระทั่งนักท่องเที่ยวยังสัมผัสได้ถึง “ความเป็นเชียงใหม่”