Vessel at Hudson Yards_Sansiri Blog

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่สถาปัตยกรรม

“แรงบันดาลใจ” คือ จุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทุกยุคสมัย หลายครั้งที่ไอเดียดีๆ มาจากสิ่งของในชีวิตประจำวันที่ดูธรรมดา แต่ความงดงามของสิ่งเล็กๆ เหล่านั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ ซึ่งสิ่งสำคัญที่บ่มเพาะแรงบันดาลใจให้ศิลปินทั่วโลกมาเนิ่นนานก็คือ “ธรรมชาติ” เรารู้กันดีว่าธรรมชาติคือนักสร้างผลงานชิ้นเยี่ยม หลายครั้งเหล่านักคิดนักสร้างสรรค์ได้เฝ้าสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติรอบกาย จนสามารถรังสรรค์เป็นผลงานที่น่าดึงดูดและเป็นที่ประทับใจผู้คนทั่วโลก เราลองมาค้นพบเสน่ห์ของงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความงามตามธรรมชาติไปด้วยกัน 1. Vessel กับแรงบันดาลใจจากรังผึ้ง ที่ Hudson Yards Hudson Yards

Wegoism ต่างคน ต่างอยู่ (ร่วมกัน)

เมื่อการยึดมั่นในตัวตนแบบ “Egoism” กำลังจะถูกแทนที่ด้วย “Wegoism” ความเป็น “พวกเรา” โดยไม่ทิ้ง “ตัวเรา” และประสบการณ์ร่วมในรูปแบบใหม่จึงตามมา สมัยก่อนผู้คนในสังคมอาจให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ ตัดสินใครๆ จากสิ่งที่เห็นกันภายนอก แต่โลกทุกวันนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว เมื่อคนเราเริ่มจะลดการยึดติดกับภาพภายนอกที่ฉาบฉวย แล้วหันมาใส่ใจอะไรๆ จาก “ภายใน” มากขึ้น การตัดสินและให้ค่าคนหนึ่งคน เลยไม่ใช่แค่เรื่องรูปลักษณ์

Siri House Dempsey

เพราะมนุษย์คือสัตว์สังคมที่โหยหาแรงบันดาลใจ

เคยไหมที่อยู่บ้านคนเดียว แล้วเกิดรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมา ต้องหาทางออกไปพบปะผู้คน นัดเจอกลุ่มเพื่อนเพื่อพูดคุยให้คลายเหงา ความรู้สึกแบบนี้อาจเป็นเพราะ “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” “Man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally and