old people dance Cover

10 ถ้อยคำเทรนด์ งอกเงยจาก Sport & Entertainment

มิใช่ SoccerNomic หนังสือของ ไซม่อน คูเปอร์ หรือวรรณกรรมที่เคยโดนฟ้องอย่าง Harry Trotter ที่ดันไปพ้องขายของกับ Harry Potter ของรัสเซีย… ทว่า นี่คือ เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ ของแวดวงบันเทิงและกีฬาที่เกิดจากสถานการณ์ช่วงโควิด-19 เป็นศัพท์ทางการบ้าง ไม่ทางการบ้าง แต่ก็เกิดเป็นกระแสมากบ้าง