Sansiri Blog Urban Living Cover

เปิดเทรนด์คนเมืองยุคใหม่ จะอยู่ที่ไหนก็สร้างผลผลิตได้

ด้วยจำนวนคนเมืองที่เพิ่มขึ้นแบบพุ่งพรวดเป็นจรวดอย่างนี้ แต่พื้นที่ที่อยู่อาศัยดันมีเท่าเดิมและแสนจะจำกัด สุดท้ายก็หนีไม่พ้นสารพันปัญหาที่จะตามมา ทั้งความแออัด และความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น แล้ววิธีไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาชวนปวดหัวเหล่านี้ได้ จากข้อมูล The World’s Cities ขององค์การสหประชาชาติเผยว่า จำนวนผู้อาศัยในเขตเมืองทั่วโลกในปี 2018 มีมากถึง 55% จากจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะยิ่งเพิ่มสูงถึง 68% ในปี 2050