PRIDE MONTH คืออะไร? แล้วทำไมเราจึงให้ความสำคัญ?

ธงและผ้าสีรุ้งสะบัดอยู่เหนือลมพร้อมเสียงกระหึ่มของดนตรีสลับกับเสียงเชียร์ของผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนที่แต่งตัวหลากสีสันจัดเต็มเท่าที่ใจจะต้องการแน่นถนนใจกลางกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 เพราะเวลานี้คือ Pride Month และงานนี้คือ Pride Parade ที่ LGBTQ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกจะประกาศความต้องการของตนอย่างกล้าหาญ Pride Parade หรือ