The Monument

“The Monument คอนโดหรูแห่งสนามเป้า: ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อคุณ”

ในเมื่อความพิเศษของแต่ละวัสดุที่ถูกคัดเลือกมาใช้ใน The Monument เต็มไปด้วยรายละเอียดและที่มา เราจึงขอหยิบ 10 ตัวเลข เพื่อบอกเล่าความพิเศษของโครงการนี้อีกครั้ง