เลือกโรงแรมให้เหมือนเลือกเพื่อน! รีวิวโรงแรม The Standard East Village VS The Standard High Line

ตั้งแต่เขียนบทความมา ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนเขียน introduction ย่อหน้าแรก แล้วลบทิ้งใหม่อยู่หลายรอบ หรือไม่ก็นั่งหน้างงๆ เหวอๆ อยู่หน้าจอจนเวลาผ่านไปหลายวัน