Inside out
เข้าใจอารมณ์ที่หลากหลาย
ที่คอยโอบอุ้มตัวเรา

อารมณ์เป็นสิ่งบ่งบอกความรู้สึกภายในจิตใจ
และอารมณ์ที่หลากหลายเป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มตัวเราไว้
เมื่อเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราจะรู้จักและเข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเอง
และไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไร เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เสมอ”

จากเด็กวันนั้นกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้  ในแต่ละวันเราทุกคนต้องรับมือกับอารมณ์ของตัวเองในด้านบวกและด้านลบไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหนก็ตาม ซึ่งอารมณ์มีผลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ในช่วงที่เราเป็นเด็กเราอาจจะรู้จักกับอารมณ์ไม่มากนัก แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นมนุษย์มักต้องรับมือกับอารมณ์ที่หลากหลายของตัวเองมากขึ้นเช่นกัน

ในทฤษฏีทางจิตวิทยาของ Paul Ekman กล่าวว่า ความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ที่สามารถแสดงออกภายสีหน้ามี 5 รูปแบบ ได้แก่ โกรธ ขยะแขยง กลัว มีความสุข เศร้า ประหลาดใจ

ทุกคนรู้ไหมว่าสุขภาพทางอารมณ์มักเชื่อมโยงกับสุขภาพจิต หากเรามีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีจะช่วยให้เราจัดการกับความรู้สึกที่ไม่ดีของเราได้ รวมถึงช่วยให้เราจัดการกับความเครียดและปัญหาอื่นๆ ในทางกลับกันถ้าเรามีปัญหาด้านสุขภาพจิตซ่อนอยู่อารมณ์อาจจะถูกกดทับจากปัญหาสุขภาพจิตทำให้เราไม่มีความสุข

สุขภาพทางอารมณ์ก็เชื่อมโยงกับภาวะทางอารมณ์เช่นเดียวกันและทุกคนสงสัยกันไหมว่าสภาวะอารมณ์ คืออะไร? ความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้น เช่น ความสุข ความเศร้า ความกลัว ความโกรธ ฯลฯ อารมณ์ของเราเกิดจากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นเราจึงมีอารมณ์ที่หลากหลายนั่นเองค่ะ วันนี้ Mental Life by Chanisara อยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ที่หลากหลายภายในจิตใจของตัวเองกันค่ะ

อารมณ์ที่หลากหลายเป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มตัวเรา

การที่เรามีอารมณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะอารมณ์ด้านบวกทำให้เรารู้สึกมีความสุข ทำให้เรารู้สึกดี มีพลังในการใช้ชีวิต ส่วนอารมณ์ในแง่ลบเป็นสิ่งที่คอยปกป้องเราและช่วยให้เราเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น 

ความกลัว จะช่วยให้เราพยายามหาทางรับมือ ต่อสู้กับปัญหา หลีกหนีจากความรู้สึกที่เป็นอันตรายหรือไม่ปลอดภัย

ความโกรธ เป็นสิ่งที่คอยปกป้องตัวเราเมื่อเรารู้สึกถูกรังแก กลั่นแกล้งหรือมีคนมาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจ

ความเศร้า แม้อาจจะมองเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่จริงๆ ความเศร้ามีข้อดีในตัวเอง เพราะความเศร้าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราระบายความรู้สึกและฮิวใจ จากการผิดหวังหรือการสูญเสีย อาจทำให้เราได้ย้อนคิดและกลับไปทบทวนตัวเอง แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

ความกังวล โดยส่วนมากคนเราจะกังวลกับเรื่องในอนาคต เพราะฉะนั้นความกังวล จะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เรารู้จักระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดอะไรที่ผิดพลาดนั่นเองค่ะ 

สิ่งที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าอารมณ์ในด้านลบ เป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เราปรับตัวเพื่อเผชิญความท้าทายในชีวิต อารมณ์ที่หลากหลายจึงเป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มเราค่ะ

เมื่อเราเติบโตขึ้น ความสุขจะลดลงจริงหรอ?

เราคิดว่าเมื่อเราโตขึ้นความสุขของเราจะลดลง เนื่องจากเมื่อเราโตขึ้นเราจะต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีคนมากมาย เราจะได้เรียนรู้และจะได้พบเจอประสบการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งทำให้เราอาจมีความรู้สึกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความกลัว ความกังวล ความเศร้า ความดีใจ ความตื่นเต้น ความประหลาดใจ ฯลฯ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการมีอารมณ์จะมีทางด้านบวกและด้านลบ และเมื่อเราโตขึ้นเราอาจจะต้องพบเจอกับอารมณ์ด้านลบมากกว่าตอนที่เรายังอายุน้อย แต่เราไม่ควรละทิ้งความสุข ต้องพาตัวเองไปทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุข พาความสุขไปกับเราด้วย อย่าทิ้งความสุขไว้ระหว่างทางที่เราเติบโต ถึงแม้ความสุขสำหรับบางคนอาจจะลดลงกว่าตอนที่เป็นเด็ก แต่ทุกคนจำเป็นต้องมีความสุข เพราะความสุขคือเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจของเราในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ 

การยอมรับตัวเองจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้น

การยอมรับตัวเอง การเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น คนเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขกับทุกสิ่งไม่ต้องคิดในแง่บวกตลอดเวลา การยอมรับตัวเอง หรือ Self-acceptance คือ การเห็นคุณค่าในตัวเอง รู้จักยอมรับด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเอง เข้าใจตัวเอง และเราเชื่อว่าไม่มีใครที่สามารถเป็นคนอารมณ์ดีได้ตลอดเวลา ไม่อารมณ์เสีย ไม่หงุดหงิด คนทุกคนมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเองทั้งนั้น ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ เพียงแค่ยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นก็จะสามารถทำให้เรามีความสุขได้นั่นเองค่ะ 

เพราะอารมณ์คือความรู้สึกที่แท้จริงของเรา

จะเห็นได้ว่าในแต่ละวัน เราอาจจะต้องเผชิญกับอารมณ์ที่หลากหลาย ตัวตนของเราจะแสดงออกผ่านอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เมื่อเรารู้สึกอย่างไรเรามักแสดงอารมณ์ออกมาแบบนั้น แต่บางทีเราก็จำเป็นต้องกดอารมณ์ที่แท้จริงของเราไว้ เพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น 

อารมณ์เป็นสิ่งที่บ่งบอกความรู้สึกที่แท้จริงของเราภายในจิตใจทำให้เรารู้ว่า ตอนนี้เรากำลังรู้สึกยังไง และเราควรทำความเข้าใจอารมณ์ของเรา ยอมรับและจัดการอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้ หากเราเข้าใจและยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ จะทำให้เรามีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดีค่ะ 

 inside out สีส่งผลต่อความรู้สึกภายในจิตใจของเรา

สีฟ้า เป็นสีที่ใช้แทนความเศร้า มาจากเมื่อเราเสียชีวิต ปากจะกลายเป็นสีน้ำเงินคล้ำและคนอังกฤษจะมีวลีเด็ดว่า Feel blue ที่ใช้แทนความเสียใจ 

สีเหลือง เป็นสีแห่งความสุข เพราะสีเหลืองใกล้เคียงกับสีของทองคำ แสดงถึงความสุขความมั่งคั่ง แล้วทุกคนเคยสังเกตไหมคะ ว่าทำไมรูปหน้ายิ้ม ถึงเป็นสีเหลืองเพราะมาจากสีแห่งความสุขนี่เองค่ะ

สีแดง เป็นสีแห่งความโกรธ ทุกคนเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราโกรธหน้าของเราจะเป็นสีแดงเราอาจจะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

สีเขียว เป็นสีแห่งความขยะแขยง  เพราะเป็นสีที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ เป็นสีของต้นไม้ใบหญ้า เช่น อาหารบูดที่เน่าเสีย หรือเป็นสัญญาณเตือนของความอันตรายที่ไม่ปลอดภัย 

สีม่วง เป็นสีแห่งความกลัว เพราะสีม่วง คือ สีน้ำเงินกับแดงผสมกัน ซึ่งเป็นสีที่อยู่ขั้วตรงข้ามกัน สีโทนร้อนกับโทนเย็น เป็นสีที่มีความขัดแย้งกัน จึงเป็นที่มาของความรู้สึกกลัว 

(ความหมายของสีเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ inside out )

วิธีที่จะทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีและมีสุขภาพทางอารมณ์ที่ดี

มีดังต่อไปนี้ 

1. รู้จักควบคุมอารมณ์ 

2. ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง

3. ให้เวลากับตัวเองทำในสิ่งที่ชอบและมีความสุข

4. พบปะผู้อื่น

5. รู้จักจัดการความเครียด 

MentalLife inside out

อารมณ์ในตัวของเรามีความหลากหลาย เราต้องรู้จักโอบรับ ทำความเข้าใจในอารมณ์ที่ดีและไม่ดีของตัวเอง และทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ดีเสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ด้านบวกหรือด้านลบเพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่คอยโอบอุ้มตัวเราให้ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตไปได้นั่นเองค่ะ 


Source 

https://www.webmd.com/balance/what-to-know-about-emotional-health 

https://www.urbinner.com/post/know-basic-human-emotion-from-emotion-wheel 

https://freebythesea.com/emotional-health-vs-mental-health/ 

https://www.domestika.org/en/blog/4814-what-colors-mean-with-the-characters-from-the-film-inside-out 

https://vt.tiktok.com/ZSYf4d2MY/ 

https://vt.tiktok.com/ZSYPSLUJ7/ 

https://www.facebook.com/photo?fbid=982975816603132&set=a.218698103030911&locale=th_TH 

chat GPT

 

Related Articles

Pet Humanization

Pet Humanization ทำไมคนรุ่นใหม่ถึงเลี้ยงสัตว์แทนลูก

“เพราะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยง แต่เป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ที่เราพร้อมเลี้ยงดูด้วยความรัก” ทุกคนเลี้ยงสัตว์กันบ้างไหมเอ่ย แล้วทำไมถึงเลี้ยงล่ะ? หลายคนอาจจะมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป บางคนอาจจะอยู่คนเดียวเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อน เลี้ยงไว้คลายเหงา บางคนอาจจะเลี้ยงเพราะน้องน่ารักทำให้มีความสุข บางคนอาจจะเลี้ยงน้องไว้เฝ้าบ้านเพื่อความปลอดภัย บางคนอาจจะเลี้ยงน้องไว้เพื่อเยียวยาจิตใจ หรือบางคนอาจจะเลี้ยงเพราะไม่อยากมีลูก แต่ไม่ว่าจะเลี้ยงเขาเพื่ออะไรก็แล้วแต่ เราเชื่อว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงส่วนใหญ่จะมีความรักความผูกพันให้เราเสมอค่ะ ในปัจจุบันผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะน้องหมา น้องแมวเพิ่มมากขึ้น คนรุ่นใหม่นิยมเลี้ยงสัตว์ ให้เหมือนสัตว์เลี้ยงเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในครอบครัว หรือที่เรียกกันว่า

key success

เคล็ด (ไม่) ลับ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ

จงเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเอง เพราะเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ “เพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้” ทุกคนมีความเป็นสตาร์ มีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง ความเป็นดาวในที่นี้คือไม่ใช่การมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หมายถึงการเป็นดาวในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดิน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ แต่มันเป็นเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงนั่นเองค่ะ แล้วเป้าหมายของความสำเร็จของทุกคนคืออะไรคะ อยากมีบ้านสักหลัง คอนโดสักห้องก่อนอายุ 30 อยากมีเงินล้านก่อนอายุ 35 อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจที่ใฝ่ฝัน แต่ไม่ว่าคุณอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไร เราเชื่อว่า ทุกๆคนจะทำได้อย่างแน่นอนค่ะ  วันนี้

Cyberbullying

Cyberbullying ภัยคุกคามต่อจิตใจที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม 

บูลลี่ที่ไม่ใช่แค่แกล้ง การโพสต์ หรือ คอมเม้นต์โดยไม่คิด อาจจะเป็นแผลใจให้ใครบางคนไปตลอดชีวิตเลยก็ได้  ในทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Social Media เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันของหลายคน ทุกวันนี้อาจจะพูดได้ว่า โลกถูกขับเคลื่อนด้วย Social Media ทำไมนะหรอ? จะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหน จะเดินไปบนถนน ขึ้นรถไฟฟ้า เดินไปในห้าง หรือแม้กระทั่งหันไปมองคนข้างๆ ก็จะเห็นคนก้มเล่นโทรศัพท์