Rise and shine

Rise and shine: จากท่องเที่ยวถึงอสังหาฯ กับ 4 เหตุผลที่ทำให้ภูเก็ต hot ไม่เลิก

Rise and shine เมื่อไม่นานมานี้ Property Report ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต โดยใช้เมนู “ผัดไทย” ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดี มาเป็นดัชนีชี้วัดค่าครองชีพที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อว่า ในบรรดาเมืองท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต หัวหิน และพัทยา ราคาเฉลี่ย “ผัดไทย” ต่อจานของภูเก็ตอยู่ที่ 55 บาท นับว่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ (ราคา 41 บาทต่อจาน) และเชียงใหม่ (38 บาทต่อจาน) ในระดับครัวเรือน คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคทั่วไป แต่หากมองในมุมของภาคเศรษฐกิจโดยรวม จากผลการสำรวจพบว่าราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นสัมพันธ์อำนาจการจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน โดยมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักยังที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูเก็ตอยู่ตลอดเวลา

แม้นักท่องเที่ยวจากรัสเซียจะลดลง แต่ด้วยมาตรการต่างๆ ที่ออกมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว การขยายสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีน การพัฒนาสาธารณูปโภคที่มีการกำหนดแผนงานอย่างชัดเจนจากภาครัฐ ทำให้ไม่เพียงแต่จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะยังคงสดใสและสามารถแข่งขันกับเมืองตากอากาศอื่นๆได้ แต่ภาคอสังหาฯ ก็จะได้รับอานิสงส์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาไปด้วย เหนือสิ่งอื่นใดก็คือความมั่นใจที่ชาวต่างชาติยังมีให้กับการท่องเที่ยวและการลงทุนในเมืองตากอากาศอย่างภูเก็ต และนี่คือ 4 เหตุผลว่าทำไม “ภูเก็ต” จึงมีศักยภาพที่จะเติบโตพร้อมแซงหน้าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ได้อีกมาก

1. ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภูเก็ตเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง มูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านบาท หลักๆ ที่น่าสนใจ เช่น

• โครงการขยายสนามบิน Phuket International Airport เป็นโครงการส่วนต่อขยายสนามบินภูเก็ตเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทภก. ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 12.5 ล้านคนต่อปี (แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5 ล้านคนต่อปี และผู้โดยสารภายในประเทศ 7.5 ล้านคนต่อปี) รองรับผู้โดยสารและปริมาณการจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ.2561
• โครงการขยายทุ่นจอดเรือยอชต์และเรือสำราญ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่อ่าวฉลอง โดยมีมูลค่าโครงการกว่า 372 ล้านบาท
• อุโมงค์ทางด่วนกะทู้-ป่าตอง จะช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดป่าตอง และช่วยลดอุบัติเหตุจากสภาพการขับรถขึ้น-ลงเขาในขณะที่ฝนตก หรือทัศนวิสัยไม่ดีบนถนนสาย 4029 ทำให้การเดินทางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

lets-enjoy-phuket-sansiri-1

The Deck Phuket Patong Sansiri Blog (2)
โครงการ The Deck ป่าตอง
The Deck Phuket Patong Sansiri Blog (1)
โครงการ The Deck ป่าตอง
The Deck Sansiri Blog 1
โครงการ The Deck ป่าตอง

2. แผนพัฒนาโครงการลงทุนของภาคเอกชนมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาท

           ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเทียบเท่าเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นการมาของ Central Phuket ที่มีมูลค่าโครงการสูงถึง 12,700 ล้านบาท, โครงการ The Mall: Blu’Pearl มูลค่าโครงการ 20,000 ล้านบาท และโครงการใหม่ล่าสุด คือ King Power Phuket Complex ที่รับประกันบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของภูเก็ตที่ยังคงคึกคัก ยังไม่นับรวมห้างค้าปลีกที่มีสาขาจำนวนมากในภูเก็ต ซึ่งสะท้อนภาพรวมของภูเก็ตได้ดีว่าเป็นเมืองของคนที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นเมืองแห่งการลงทุนอย่างแท้จริง และในช่วงที่ผ่านมาราคาที่ดินของจังหวัดเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง โดยมีตั้งแต่ระดับราคาไร่ละต่ำกว่า 5 ล้านบาท จนถึงราคา 100 ล้านบาท

Lets enjoy Phuket Town Sansiri (5)

The BASE Height Phuket Sansiri Blog (9)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต
The BASE Height Phuket Sansiri Blog (10)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต
The BASE Height Phuket Sansiri Blog (1)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต

 3. สถิติการเติบโตนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเทียบกับจังหวัดท่องเที่ยวอื่น

สถิตินักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างปี 2010-2013 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดจาก Department of Tourism, Ministry of Tourism and Sports เมื่อเปรียบเทียบกับเชียงใหม่ หัวหิน พัทยา เกาะ สมุย กระบี่ และกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเจริญเติบของนักท่องเที่ยวสูงมากถึง 35.5% รองจากเกาะสมุยที่โต 51% แต่เมื่อเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวแล้ว ภูเก็ตปี 2013 มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึง 12 ล้านคนมีสัดส่วนเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงถึง 70% และคนไทย 30% โดยอัตราการเจริญเติบโตของนักท่องเที่ยวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีตัวเลขการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน คือ 31%/36% (ไทย/ต่างชาติ) ส่วนรายได้ของจังหวัดภูเก็ตมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกำลังซื้อของชาวต่างชาติมีถึง 6,126 บาทต่อคนต่อวัน และอัตราการพักแรมเฉลี่ยของจังหวัดภูเก็ต (Length of Stay) อยู่ที่ประมาณ 4 วัน

Lets enjoy Phuket Town Sansiri (3)

The BASE Height Phuket Sansiri Blog (8)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต
The BASE Height Phuket Sansiri Blog (7)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต
The BASE Height Phuket Sansiri Blog (2)
โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต

4. สัดส่วนชาวต่างชาติถือครองห้องชุดสูงถึง 35-45% และผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพฯ

ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของชาวต่างชาติสูง ด้วยสัดส่วนการถือครองห้องชุดมากถึง 35-45% บางโครงการสูงถึง 45-48% โดยเฉพาะในโซนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตามชายหาดชื่อดังต่างๆ โดยจะกระจายไปตามโซนต่างๆในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ยกเว้นโซนอำเภอเมืองของจังหวัดภูเก็ต ที่จะเป็นโซนที่พักอาศัยของคนในพื้นที่  สำหรับสัดส่วนชาวต่างชาติที่สูงนั้น สะท้อนถึงกำลังซื้อของตลาด ที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งราคาขายและค่าเช่า

สำหรับอัตราค่าเช่าคอนโดมิเนียมที่ปล่อยเช่าในจังหวัดภูเก็ตทุกประเภท มีอัตราค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 30,000-55,000 บาทต่อเดือน (300-560 บาท/ตร.ม./เดือน) โดยขึ้นอยู่กับขนาดและทำเลของห้อง หากเป็นห้องประเภท Sea view จะมีราคาที่สูงกว่าปกติ ประเภทห้องปล่อยเช่าที่พบมากส่วนใหญ่จะเป็นห้องขนาดใหญ่ ประเภท 2-3 ห้องนอน เน้นวิวทะเลหรือเป็นคอนโดติดทะเล ซึ่งโดยธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ตนั้น สามารถปล่อยเช่าได้ 2 รูปแบบหลักคือ

1. ปล่อยเช่าได้เฉพาะช่วง High Season ประมาณ 6-8 เดือนต่อปี จะได้ผลตอบแทนประมาณ 3-5% ต่อปี
2. สามารถปล่อยเช่าได้ตลอด 12 เดือน จะได้ผลตอบแทนประมาณ 5-7% ต่อปี

15_06 The Base UpTown Phuket_071
โครงการ เดอะ เบส อัพทาวน์ ภูเก็ต
The BASE Uptown Sansiri Blog 1
โครงการ เดอะ เบส อัพทาวน์ ภูเก็ต
The BASE Uptown Phuket Sansiri Blog (2)
โครงการ เดอะ เบส อัพทาวน์ ภูเก็ต

จากข้อมูลเหล่านี้ ทำให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้า ภูเก็ตจะได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับปริมาณผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทย ช่วงเวลานี้จึงเป็นจังหวะที่ดีของผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนและการทำธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลบางส่วนจาก TerraBKK.com

Related Articles

“ถือศีลกินผัก” ถึงจะเก่า…แต่ก็เก๋า

ถ้าพูดถึงภูเก็ต … ทุกคนคงคิดถึงทะเลสีฟ้า ร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักๆ มากมาย ทั้งที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น หรือที่เพิ่งเปิดกิจการได้ไม่นาน ตึกรามบ้านช่องสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าสมัยก่อนพื้นที่แถบนี้มีการค้าขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออก นอกจากภาพชินตาเหล่านี้ที่ทำให้เราสัมผัสได้ถึง ความเป็นภูเก็ต แล้ว วัฒนธรรมและประเพณีของที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณค่าที่มองข้ามไม่ได้ “เทศกาลถือศีลกินผัก” หรือ “เจี๊ยะฉ่าย”(กินผัก) ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต เพราะแสนสิริเชื่อว่า เมื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ใด พื้นที่นั้นก็เปรียบเสมือนชุมชนของเรา ด้วยคตินี้เองที่ทำให้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์

Immerse Yourself in Nature │ ทิ้งตัวในธรรมชาติกับบ้านพักตากอากาศจากแสนสิริ

ไม่ว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจะพาเราไปไกลแค่ไหน ธรรมชาติยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนยังโหยหาอยู่เสมอ หาเวลาให้ชีวิตได้ใกล้ชิดธรรมชาติที่บ้านพักตากอากาศจากแสนสิริ

involvement

เทศกาลกินเจภูเก็ต ถือศีลกินผักกับแสนสิริ

แสนสิริสนับสนุน ‘เทศกาลถือศีลกินผัก’ งานบุญยิ่งใหญ่ของภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง บนความเชื่อว่าเมื่อได้ย่างก้าวเข้าไปยังพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว เปรียบเสมือนเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษา และพัฒนาให้ดีที่สุด