refinance บ้าน รีไฟแนนซ์บ้าน รีเทนชัน แสนสิริ sansiri บ้านแสนสิริ

พักก่อน ผ่อนน้อยลงหน่อย! รวม 7 เทคนิคยื่นรีไฟแนนซ์บ้าน

ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยว่า ภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของคนไทยในแต่ละเดือน คือค่าผ่อนชำระสินค้าต่างๆ และหนึ่งในค่าผ่อนที่ก้อนใหญ่ก็คือ ‘ค่าผ่อนบ้าน’ ซึ่งในขณะเดียวกัน ผู้ที่ต้องผ่อนค่าบ้านก็มีภาระหนี้อื่นๆ เข้ามาแทรกจนอาจทำให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงจนเหนื่อยใจในแต่ละเดือน หน้าร้อน Summer ปีนี้ เริ่มคลายความร้อนใจ ลดภาระหนี้กันไปได้ ด้วยการ ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ ซึ่งจะช่วยให้วางแผนการเงินได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยากให้หนี้หมดเร็วกว่าเดิม