‘THE BASE’ BRANDING 101: เรื่องไม่ลับ ขั้นตอนสร้างแบรนด์ “เดอะ เบส” ที่นักการตลาดอยากรู้

เพราะคาแร็คเตอร์ เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไร การเลือกที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับคาแร็คเตอร์ ก็จะบ่งบอกความเป็นตัวคุณเช่นกัน “THE BASE สะท้อนความเป็นคุณ”

กว่าจะมาเป็นข้อความเพื่อการโฆษณาเหล่านี้ ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง?

หากจะหาบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Branding หรือการสร้างตราสินค้า ที่เรียกสั้นๆ ว่า แบรนด์ (Brand) นั้น เพียงแค่เสิร์ช Google คุณจะพบกับผลลัพธ์เป็นล้านๆ บทความทั้งของไทยและต่างประเทศ

และหากเฉพาะเจาะจงลงไปอีกสักนิด โดยการเพิ่มคำว่า Real Estate ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะลดลงไปอีกครึ่งหนึ่ง แต่หากระบุชื่อแบรนด์โครงการอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเข้าไปอีก คุณอาจไม่พบอะไรเลยหรือเจอแต่ผลลัพธ์ที่เป็นข่าวหรือโฆษณา เพราะคงไม่มีผู้ประกอบการหรือบริษัทใดมาเปิดเผยขั้นตอนการสร้างแบรนด์กันแบบโต้งๆ แต่ครั้งนี้ แสนสิริ บล็อก จะมาเปิดเผยขั้นตอนและเบื้องหลังการคิด กว่าจะมาเป็นแบรนด์ เดอะ เบส (The Base) ที่ปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า 10 โครงการทั่วประเทศ

เพื่อให้เหมาะสมกับชื่อเรื่องที่ขึ้นว่า Branding 101 ซึ่งเป็นตัวเลขรหัสที่ใช้กับวิชาต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นพื้นฐานหรือเป็นขั้นเริ่มต้นของการเรียนรู้ แสนสิริ บล็อก จึงยกตัวอย่างตามหัวข้อที่ไม่ซับซ้อน และมีตัวอย่างงานจริงที่ถูกนำเสนอในห้องประชุมของทีมการตลาดตั้งแต่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว จนเป็นที่มาของ เดอะ เบส ที่เราเห็นในปัจจุบัน

ตามตำราบอกว่าการที่สร้างแบรนด์หรือตราสินค้าให้เกิดคุณค่าได้นั้น การรู้จักตัวเองคือสิ่งสำคัญ และเหล่านี้คือคำถามที่นักการตลาดมักจะใช้ถามเพื่อทบทวนตัวเองก่อนที่จะมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างตราสินค้า

  • อะไรคือประโยชน์หรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์?
  • กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีทัศนคติต่อองค์กรอย่างไรบ้าง?
  • คุณลักษณะแบบใดที่ต้องการให้ลูกค้าเชื่อมโยงกับแบรนด์?

สำหรับ เดอะ เบส จากบรีฟในครั้งแรก หลังจากตอบคำถามในเชิงภาพใหญ่ระดับ corporate ข้างต้นได้แล้ว จึงเข้าสู่กระบวนการสร้างองค์ประกอบของตราสินค้า หรือ Brand Element

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เดอะ เบส โครงการแนวสูงหรือคอนโดมิเนียม

ตั้งอยู่ในทำเลที่ล้อมรอบด้วยสังคมและชุมชนคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน (First Jobber) ไปจนถึงผู้บริหารระดับกลางซึ่งต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรก

ราคาจับต้องได้

และสิ่งสำคัญที่ให้แบรนด์ เดอะ เบส แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ ซึ่งอยู่ใน Segment เดียวกันในตลาด ก็คือ กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนและพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของทำเลและสถานการณ์ตลาดในขณะนั้น

BRAND ELEMENTS

1. Logo

The Base Logo

2. Key Message

Brand Message ของ เดอะ เบส คือ Characteristic Living

และในเมื่อ Characteristic Living สามารถสื่อถึงตัวตนของแต่ละคนได้ (Who You Are) จึงกลายมาเป็น Tagline ที่ว่า You Are…Where You Live หรือภาษาไทยคือ สะท้อนความเป็นคุณ

ซึ่งสามารถให้ความหมายได้ 2 ระดับ คือ

Branding Level: THE BASE = You Are

ข้อความหรือการสื่อสารจะมีใจความสำคัญที่ความชอบที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริโภคเลือก จะสะท้อนความเป็นตัวตนของตัวเอง

Project Level: You Are = The Style of Each Project

ข้อความหรือการสื่อสารจะขึ้นอยู่กับแนวคิดในการพัฒนาโครงการนั้นๆ ว่ามีลักษณะอย่างไร และเหมาะกับผู้บริโภคเพราะอะไร เป็นการออกแบบข้อความที่นำข้อมูลผลิตภัณฑ์และ Testimonials และ Research จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาพัฒนาร่วมกัน

3. Tagline

จากนั้น เมื่อมีการพัฒนาโครงการ เดอะ เบส ในแต่ละครั้ง จึงเกิด Tagline ต่างๆ สำหรับแต่ละโครงการ ที่ยังคงล้อมรอบการให้ความหมายของ “การใช้ชีวิต”

โครงการ เดอะ เบส สุขุมวิท 77: Get Ready ชีวิตสนุก พร้อมสตาร์ท

โครงการ เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ: Live a Meaningful Life ชีวิตดี มีความหมาย

โครงการ เดอะ เบส พระราม 9-รามคำแหง: Fit Your Life ฟิตชีวิตคุณ

โครงการ เดอะ เบส ดาวน์ทาวน์ ภูเก็ต: As Charming As Life เสน่ห์ชีวิตที่ลงตัว

โครงการ เดอะ เบส อัพทาวน์ ภูเก็ต: Trend Adaptive สร้างเทรนด์ใหม่ให้กับชีวิต

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ ภูเก็ต: Find Your Life, This Is Your Life. ชีวิตเราเริ่มต้นที่นี่ และที่นี่คือชีวิตเรา

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ มิตรภาพ ขอนแก่น: High Visionary ชีวิตชั้นบรรยากาศ

โครงการ เดอะ เบส พาร์ค เวสต์ สุขุมวิท 77: Big City Life, It’s Full of Life

โครงการ เดอะ เบส พาร์ค อีสต์ สุขุมวิท 77: Big City Life, It’s Delicious, It’s Delightful.

โครงการ เดอะ เบส เซ็นทรัล พัทยา: Play, It’s a Happy Hour for Life.

โครงการ เดอะ เบส ไฮท์ อุดรธานี: New Perspective of Life ชีวิตในมุมมองใหม่

และจากตัวอย่าง Tagline ด้านบน เราจะยกตัวอย่าง Persona แบบคร่าวๆ ของบุคลิกลักษณะของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ ออกแบบ และกำหนดประเภทสื่อที่จะใช้สำหรับการสื่อสาร

ตัวอย่าง

เดอะ เบส พระราม 9-รามคำแหง —  “Fit Your Life ฟิตชีวิตคุณ”

บุคลิกของผู้อาศัยจะเป็นความลงตัวระหว่าง Active และ Passive Lifestyle เรียกว่า Casual Living เป็นคนที่อะไรก็ได้ สบายๆ optimistic ขับรถไปทำงาน และใช้ Airport Link ในการเดินทางเข้าไปทำงานหรือเข้าเมืองบ้างเพื่อออกไป Hang Out กับเพื่อน แต่ก็ชอบที่จะพักผ่อนอยู่บ้านบ่อยๆ

5

นอกจากนี้ ภาพด้านล่างจะเป็นตัวอย่างคาแรกเตอร์ผู้อยู่อาศัยที่เชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจในออกแบบโครงการอย่างที่ เดอะ เบส อัพทาวน์ ภูเก็ต 

โดยภาพนี้คือส่วนหนึ่งของสไลด์ที่แสนสิริใช้ในการนำเสนอเพื่อ brainstorm ในการพัฒนาโครงการ เดอะ เบส ในอนาคตThe BASE

4. Template/ Brand Standard/ Marketing Material

ความสม่ำเสมอของการสื่อสาร คืออีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์แข็งแกร่ง นักการตลาดจะทราบดีว่า Template ของการออกแบบ artwork รวมถึง mood and tone ของชิ้นงาน คือการสร้างมาตรฐานและคุณค่าให้กับตราสินค้าด้วยอีกทางหนึ่ง

ตัวอย่างการใช้ Footer จากโครงการ เดอะ เบส แจ้งวัฒนะ

311580_10150281411915698_286730055697_7962231_5247801_n

ตัวอย่างการใช้ Footer จากโครงการ เดอะ เบส การ์เดน พระราม 9

thebase-garden-rama9-2222

ตัวอย่างการใช้ Footer แบบ Corporate สำหรับโครงการ เดอะ เบส 
footer

และล่าสุดกับโครงการ เดอะ เบส เพชรเกษม – คอนโดมิเนียมที่เปิดตัวเป็นโครงการแรกของแสนสิริในปีนี้ – ที่เหมือนเป็นการรวบรวมทุกองค์ประกอบ และ key learning ในการสร้างแบรนด์ เดอะ เบส มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารของโครงการนี้

เริ่มด้วยตัวอย่างง่ายๆ อย่าง Tagline “ทุกโหมดของชีวิต” ที่ยังคงคำว่า ชีวิต ซึ่งถือเป็น keyword ของแบรนด์ เดอะ เบส ไว้อย่างขาดไม่ได้

นอกจากนี้ เพียงแค่เข้าไปในเว็บไซต์ของ เดอะ เบส เพชรเกษม ก็จะเห็นภาพของ Branding ในรูปแบบของ เดอะ เบส ที่ถูกปรับตามบริบทของงานออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Untitled

3

1

เดอะ เบส เพชรเกษม คอนโดใหม่ใกล้ MRT เพชรเกษม 48 เพียง 120 เมตรเท่านั้น ทุกโหมดพร้อมจอง 20-21 พ.ค.นี้

ผ่อนเริ่ม 2,999 บาท/เดือน เริ่ม 1.99 ล้าน* เข้าชมห้องตัวอย่างได้แล้ววันนี้

โทร 1685 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก เดอะ เบส เพชรเกษม

P29_OVERALL_FINAL

CANAL02_FINAL G

POOL_FINAL G

พิเศษ! ครั้งแรกที่ให้คุณเป็นเจ้าของยูนิตคัดพิเศษผ่านระบบออนไลน์ กับ SANSIRI ONLINE BOOKING ที่จะเปิดให้จองโครงการแรกคือ เดอะ เบส เพชรเกษม  ในวันที่ 13 – 19 พฤษภาคม นี้เท่านั้น พร้อมรับข้อเสนอพิเศษที่มากกว่าการจองแบบปกติ ด้วยส่วนลดสูงสุดและสิทธิพิเศษเพิ่มสูงสุดกว่า 100,000 บาท

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1685 หรือ  onlinedeal.sansiri.com

Related Articles

the base

ย้อนรอยเส้นทาง THE BASE ก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่ ที่ให้ทุกสไตล์ลงตัวกับการใช้ชีวิต

พาย้อนรอยเส้นทางตลอดระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่โครงการ THE BASE ตั้งใจเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความเป็นตัวตนคนรุ่นใหม่ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ก่อนมาเป็น THE BASE โฉมใหม่ ที่เข้าใจความต้องการของทุกคนอย่างแท้จริง พร้อมให้ทุกสไตล์การใช้ชีวิตได้มีคุณค่า และได้ผลิตสไตล์การใช้ชีวิตที่เป็นตัวตนของคุณได้มากที่สุดเมื่อได้อยู่ที่แห่งนี้ ถ้าพร้อมแล้ว… มาร่วมย้อนไปดูเส้นทางจากอดีตสู่ปัจจุบันกันดีกว่า มาผลิตสไตล์การใช้ชีวิตของตัวคุณเอง คลิก https://siri.ly/eeXdWi5

บางแค

‘บางแค’ ไม่แค่นี้ เพราะมีดีกว่าที่คิด!

หากจะมีสักย่านหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ชีวิตไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป มีความเงียบสงบให้พอรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่สามารถแสวงหาความคึกคักแบบชาวเมืองได้ หรือมีบรรยากาศสบายพร้อมกับการเดินทางอันแสนสะดวก ฝั่งธนบุรีคงเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ได้อย่างดี

เกือบ 10 ปี “เดอะ เบส” คอนโดเมืองเข้าถึงง่าย ในราคาเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก

ก่อนที่ “เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ” จะเปิดตัวปลายปีนี้ เรามาดูกันก่อนดีกว่า ว่าทำไม เดอะ เบส ถึงเป็นคอนโดมิเนียมที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากที่สุดในยุคนี้ สิบกว่าปีก่อนหน้านี้ ในยุคที่คอนโดเริ่มบูม (และอาจจะรวมถึงตอนนี้) ภาพจำของคนทั่วไปที่มีต่อคอนโดแสนสิริ  คือ “ดี” แต่ “ราคาสูงไปนิด” ราคาเริ่มที่ 4-5