ZERO DROPOUT
เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

“เด็กหลุดระบบการศึกษา”
เรื่องใกล้ที่ไกลตัวออกไปทุกที

การระบาดของโควิด-19
ครอบครัวรายได้ลดลง
เด็กต้องช่วยทำงาน
การได้รับการศึกษาจึงขาดหายไป…

และในปี 2565 มีเด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
มากถึงประมาณ 2 ล้านคน!

 

.

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

แสนสิริชวนคุณร่วมสร้างประวัติศาสตร์
เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ด้วยการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ ระดมทุน 100 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางการศึกษา
ผ่านการรับบริจาคให้กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ปั้น “ราชบุรี โมเดล”

จังหวัดต้นแบบให้เด็กหลุดจาก
ระบบการศึกษา เป็น “ศูนย์”ใน 3 ปี

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

 

ขั้นตอนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASYกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

1. เข้าไปลงทะเบียนการซื้อหุ้นกู้ และทำ Suitability Test ในแอป SCB Easy ล่วงหน้าก่อนถึงวันซื้อจริง
(ผู้ลงทุนที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก)
2. สำหรับวันเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ เข้าแอป SCB Easy กดปุ่ม ธุรกรรมของฉัน (Banking service)
3. กดปุ่ม การลงทุน (Investment)
4. กดปุ่ม หุ้นกู้ (Debenture)
5. เลือกหุ้นกู้แสนสิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนใช้ในโครงการ Zero Dropout
6. กดปุ่มจองซื้อ และดำเนินการตามขั้นตอน

อ่านรายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่นี่

     .     

คำเตือน : ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

Q: หากหุ้นกู้ขายหมดแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) ได้หรือไม่
A: ผู้ที่ไม่สามารถซื้อหุ้นกู้ได้ทัน สามารถบริจาคเงินโดยตรงให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) ได้ โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษา

Q: ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนหรือไม่
A: ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

Q: ดอกเบี้ยที่ได้จากหุ้นกู้มาจากไหน
A: ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยจะมาจากผลประกอบการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Q: ทำไมแสนสิริถึงออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการบริจาคให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.)
A: ถึงแม้ว่าแสนสิริจะมีความสามารถในการบริจาคเงิน 100 ล้านบาทให้กับทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) โดยตรง แต่เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของเด็ก และอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข

Q: เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้นี้จะดำเนินการจัดสรรอย่างไร
A: เงินจากการระดมทุนจะถูกจัดเก็บอยู่ในบัญชี Escrow ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชีที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเงินจะถูกใช้ไปกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น

จุดเด่น

• แสนสิริก่อตั้งมากว่า 37 ปี ทําธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยสัดส่วนรายได้ที่ 90% และมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจนายหน้าและบริหารจัดการจากบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, The Peri Hotel, The Standard Hotel, XSpring Capital ฯลฯ เป็น​สัดส่วน 10%
• มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน” จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ตอบรับความต้องการในทุกระดับราคา รวมทั้ง​มีแผนความพร้อมในการปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์
• ในปี 2563 ซึ่งเริ่มเกิดวิกฤติ COVID-19 แสนสิริยังมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยมีรายได้สูงสุดในกลุ่มตลาดอสังหาฯ และยอดโอนสูงสุดเป็น​ประวัติการณ์นับตั้ง​แต่ก่อตั้งบริษัท
• ขณะที่ปี 2564 แสนสิริยังคงต่อยอดความสำเร็จ ทําผลงานยอดขายและยอดโอนได้สูงกว่าเป้าหมายที่เคยวางไว้ที่ 31,000 ล้านบาท ขณะที่​ backlog รอรับรู้รายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าสูงถึง 20,400 ล้านบาท
• บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 41 ชุด ตั้ง​แต่ปี 2552**และมีประวัติชําระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

CONTRIBUTOR

Related Articles

Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

6 ชีวิตที่ ‘ZERO DROPOUT’ ได้ช่วย ไม่ให้หลุดการศึกษา

ช่วงต้นของโครง ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน‘ ที่แสนสิริบริจาคเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อดำเนินการนำเด็กที่มีความเสี่ยงหรือหลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าโรงเรียน… เป็นช่วงที่ทีมงานเริ่มลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและช่วยเหลือเด็กที่ถูกระบุจากทางหน่วยงานแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาในเร็ววัน ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งแรกเราได้รับทราบเรื่องราวจากเด็กจาก 6 ครอบครัว โดยเริ่มจากเรื่องราวของน้องๆ ทั้ง 3 ชีวิต ที่ทางโครงการ ZERO DROPOUT ได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือทันที น้องทอง

zero dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

วิกฤติความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ของเด็กไทย

การศึกษาเป็นต้นทุนของชีวิตที่สำคัญของเด็กๆ และเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนคงพยายามหาทางเลือกในการศึกษาที่เหมาะสมกับกับบุตรหลาน ซึ่งมีตัวเลือกมากมาย จะเป็นโรงเรียนสหศึกษา โรงเรียนคริสต์ โรงเรียนพุทธ โรงเรียนนานาชาติที่ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด หลายครอบครัวกังวลว่าส่งบุตรหลานไปเรียนที่นี่แล้วจะเก่งไหม มีสังคมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไหม ฯลฯ ยิ่งช่วงโควิด แทนที่เด็กๆ จะได้ใช้เวลาอยู่กับคุณครู เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่โรงเรียน กลับกลายเป็นต้องนั่งเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองหลายคนก็ค่อนข้างหนักใจ กลัวว่าการเรียนการสอนจะทำได้ไม่เต็มที่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ เด็กหลุดระบบการศึกษา เรียนออนไลน์ หุ้นกู้แสนสิริ เพื่อการศึกษา zero drop-out หุ้นกู้แสนสิริ เพื่อการศึกษา zero drop-out

เด็กหลุดระบบการศึกษา ปัญหาที่ต้องช่วยกันให้เป็น “ศูนย์”

การมาของโควิด-19 พลิกชีวิตผู้คนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือเหล่าเด็กๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นการต้องปรับตัวเพื่อเรียนออนไลน์ ต้องแบกรับความเครียด รับมือปัญหาสุขภาพจิต และที่มากกว่านั้น คืออนาคตของเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังจะต้องถูกโรคระบาดพัดพาหายไป เพราะในวิกฤตครั้งนี้ พวกเขาอาจจะไม่ได้เรียนต่อ และต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย เปิดเทอมครั้งต่อไป อาจไม่ได้เจอเพื่อนๆ เหมือนเดิม ถ้าหากลองถามเด็กนักเรียนว่าชอบเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนมากกว่า ส่วนใหญ่มักตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียน ด้วยเหตุผลว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจ อยากทำกิจกรรม ที่สำคัญคืออยากเจอเพื่อน แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ