ZERO DROPOUT
เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

“เด็กหลุดระบบการศึกษา”
เรื่องใกล้ที่ไกลตัวออกไปทุกที

การระบาดของโควิด-19
ครอบครัวรายได้ลดลง
เด็กต้องช่วยทำงาน
การได้รับการศึกษาจึงขาดหายไป…

และในปี 2565 มีเด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา
มากถึงประมาณ 2 ล้านคน!

 

.

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

แสนสิริชวนคุณร่วมสร้างประวัติศาสตร์
เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ด้วยการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ ระดมทุน 100 ล้านบาท

เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางการศึกษา
ผ่านการรับบริจาคให้กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ปั้น “ราชบุรี โมเดล”

จังหวัดต้นแบบให้เด็กหลุดจาก
ระบบการศึกษา เป็น “ศูนย์”ใน 3 ปี

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

 

ขั้นตอนจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASYกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

1. เข้าไปลงทะเบียนการซื้อหุ้นกู้ และทำ Suitability Test ในแอป SCB Easy ล่วงหน้าก่อนถึงวันซื้อจริง
(ผู้ลงทุนที่เคยลงทะเบียนมาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก)
2. สำหรับวันเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ เข้าแอป SCB Easy กดปุ่ม ธุรกรรมของฉัน (Banking service)
3. กดปุ่ม การลงทุน (Investment)
4. กดปุ่ม หุ้นกู้ (Debenture)
5. เลือกหุ้นกู้แสนสิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนใช้ในโครงการ Zero Dropout
6. กดปุ่มจองซื้อ และดำเนินการตามขั้นตอน

อ่านรายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่นี่

     .     

คำเตือน : ทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คำถามที่พบบ่อย

Q: หากหุ้นกู้ขายหมดแล้ว ผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) ได้หรือไม่
A: ผู้ที่ไม่สามารถซื้อหุ้นกู้ได้ทัน สามารถบริจาคเงินโดยตรงให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) ได้ โดยท่านจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า เนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อการศึกษา

Q: ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนหรือไม่
A: ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ แต่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

Q: ดอกเบี้ยที่ได้จากหุ้นกู้มาจากไหน
A: ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยจะมาจากผลประกอบการของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

Q: ทำไมแสนสิริถึงออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการบริจาคให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.)
A: ถึงแม้ว่าแสนสิริจะมีความสามารถในการบริจาคเงิน 100 ล้านบาทให้กับทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา (กสศ.) โดยตรง แต่เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องการศึกษาของเด็ก และอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข

Q: เงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านหุ้นกู้นี้จะดำเนินการจัดสรรอย่างไร
A: เงินจากการระดมทุนจะถูกจัดเก็บอยู่ในบัญชี Escrow ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบัญชีที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเงินจะถูกใช้ไปกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้น

จุดเด่น

• แสนสิริก่อตั้งมากว่า 37 ปี ทําธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยสัดส่วนรายได้ที่ 90% และมีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจนายหน้าและบริหารจัดการจากบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, The Peri Hotel, The Standard Hotel, XSpring Capital ฯลฯ เป็น​สัดส่วน 10%
• มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้าน” จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ตอบรับความต้องการในทุกระดับราคา รวมทั้ง​มีแผนความพร้อมในการปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์
• ในปี 2563 ซึ่งเริ่มเกิดวิกฤติ COVID-19 แสนสิริยังมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยมีรายได้สูงสุดในกลุ่มตลาดอสังหาฯ และยอดโอนสูงสุดเป็น​ประวัติการณ์นับตั้ง​แต่ก่อตั้งบริษัท
• ขณะที่ปี 2564 แสนสิริยังคงต่อยอดความสำเร็จ ทําผลงานยอดขายและยอดโอนได้สูงกว่าเป้าหมายที่เคยวางไว้ที่ 31,000 ล้านบาท ขณะที่​ backlog รอรับรู้รายได้ในอีก 3 ปีข้างหน้าสูงถึง 20,400 ล้านบาท
• บริษัทฯ เคยออกหุ้นกู้มาแล้ว 41 ชุด ตั้ง​แต่ปี 2552**และมีประวัติชําระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด

CONTRIBUTOR

Related Articles

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน-แสนสิริ-นักเรียนไทย-นักเรียน

สร้างโอกาสให้น้องเรียนรู้ “วิชาชีพ วิชาชีวิต” ใน Zero Dropout

หากคุณเป็นแฟนคลับ ที่ติดตามแสนสิริเป็นประจำเสมอ น่าจะยังคงจำกันได้ดีกับโครงการ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน” ภารกิจที่เรามุ่งมั่นให้เด็กไทยมีโอกาสได้เรียนและกลับคืนสู่ระบบการศึกษา โดยเริ่มต้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโมเดล และจากที่เราได้ลงไปสัมผัสโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าในหลายโรงเรียนมีทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นส่วนที่ติดกับชายแดนเมียนมาร์ จึงเป็นเหตุให้มีเด็กชาติพันธุ์มากมาย ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน ส่งผลให้เด็กบางคนไม่สามารถเรียนจบในการศึกษาภาคบังคับได้ เพราะต้องช่วยพ่อแม่รับจ้างเพื่อหาเงินมายังชีพในครอบครัว หนึ่งในกิจกรรมย่อยที่ช่วยเติมเต็มในโครงการ

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

Giving Mission ภารกิจ ‘ให้’น้องยิ้มได้ กับ Zero Dropout

เพราะอาหารกลางวัน คือพลังสำคัญของนักเรียน จำความรู้สึกของวันที่งานยุ่งมากจนแทบไม่ได้ทานข้าวได้ไหม? ทั้งเหนื่อยทั้งหิวจนอดทนแทบไม่ไหว ความรู้สึกแบบนั้นคงไม่มีใครอยากพบเจอ แล้วรู้ไหมว่า เรื่องน่าเศร้าคือยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ยากจนหรือด้อยโอกาสจนมักจะไม่ได้ทานทั้งอาหารเช้าและอาหารเที่ยง เพราะครอบครัวมีรายได้ไม่มากพอที่จะเตรียมอาหารเช้าทุกวันได้ ส่วนโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวันที่ไม่พอเพียง หลายครั้งที่เด็กๆ ได้กินอาหารกลางวันในปริมาณเพียงเล็กน้อย ไม่อิ่มท้องทั้งยังได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ หรือบางวันก็อาจจะไม่ได้ทานอาหารเลย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจึงเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยยังสามารถเป็นกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนไปด้วยในตัว สอนให้นักเรียนได้ทดลองลงมือทำจริงแบบครบวงจร เกิดประสบการณ์ทั้งเพาะปลูก ดูแลพืชผัก เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ไข่

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน : เพื่อเด็กไทยหลุดการศึกษาเป็น “ศูนย์”

รู้หรือไม่…วิกฤติโควิดและความยากจน ทำให้เด็กใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ถึง 3,592 คนเสี่ยงหลุดการศึกษาในปีการศึกษา 2565 นี้ และตัวเลขนี้จะทวีคูณสูงขึ้นอีก หากไม่มีใครช่วย แสนสิริ และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงปักหมุด ‘สวนผึ้ง’ เป็นอำเภอนำร่องของโครงการ “Zero Dropout: