Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน

6 ชีวิตที่ ‘ZERO DROPOUT’ ได้ช่วย ไม่ให้หลุดการศึกษา

ช่วงต้นของโครง ‘Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน‘ ที่แสนสิริบริจาคเงินให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) เพื่อดำเนินการนำเด็กที่มีความเสี่ยงหรือหลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าโรงเรียน… เป็นช่วงที่ทีมงานเริ่มลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจปัญหาและช่วยเหลือเด็กที่ถูกระบุจากทางหน่วยงานแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาในเร็ววัน ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งแรกเราได้รับทราบเรื่องราวจากเด็กจาก 6 ครอบครัว โดยเริ่มจากเรื่องราวของน้องๆ ทั้ง 3 ชีวิต ที่ทางโครงการ ZERO DROPOUT ได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือทันที น้องทอง

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน

“เด็กหลุดระบบการศึกษา” เรื่องใกล้ที่ไกลตัวออกไปทุกที การระบาดของโควิด-19 ครอบครัวรายได้ลดลง เด็กต้องช่วยทำงาน การได้รับการศึกษาจึงขาดหายไป… และในปี 2565 มีเด็กเสี่ยงหลุดระบบการศึกษา มากถึงประมาณ 2 ล้านคน!   . แสนสิริชวนคุณร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย ด้วยการลงทุนในหุ้นกู้แสนสิริ ระดมทุน 100 ล้านบาท

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แสนสิริ เด็กหลุดระบบการศึกษา เรียนออนไลน์ หุ้นกู้แสนสิริ เพื่อการศึกษา zero drop-out หุ้นกู้แสนสิริ เพื่อการศึกษา zero drop-out

เด็กหลุดระบบการศึกษา ปัญหาที่ต้องช่วยกันให้เป็น “ศูนย์”

การมาของโควิด-19 พลิกชีวิตผู้คนจากหน้ามือเป็นหลังมือ อีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักก็คือเหล่าเด็กๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นการต้องปรับตัวเพื่อเรียนออนไลน์ ต้องแบกรับความเครียด รับมือปัญหาสุขภาพจิต และที่มากกว่านั้น คืออนาคตของเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังจะต้องถูกโรคระบาดพัดพาหายไป เพราะในวิกฤตครั้งนี้ พวกเขาอาจจะไม่ได้เรียนต่อ และต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย เปิดเทอมครั้งต่อไป อาจไม่ได้เจอเพื่อนๆ เหมือนเดิม ถ้าหากลองถามเด็กนักเรียนว่าชอบเรียนออนไลน์หรือเรียนที่โรงเรียนมากกว่า ส่วนใหญ่มักตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากกลับไปเรียนที่โรงเรียน ด้วยเหตุผลว่าเรียนออนไลน์ไม่ค่อยเข้าใจ อยากทำกิจกรรม ที่สำคัญคืออยากเจอเพื่อน แต่สิ่งที่น่าเศร้าคือ