The Line

READ BETWEEN THE LINES : ความหมายของเส้นสายระหว่างบรรทัด

เวลาได้อ่านหนังสือที่ถูกใจสักเล่ม หลายครั้งสิ่งที่เราชอบอาจไม่ใช่แค่คำสละสลวย เงื่อนปมของเรื่องที่ผ่านการคิดมาเป็นอย่างดี หรือคาแรคเตอร์ของตัวละครที่โดนใจ เพราะเมื่อเราให้เวลากับเรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้น เรามักพบว่าสิ่งที่ทำให้หนังสือที่ชอบ กลายเป็นหนังสือที่รัก คือความหมายระหว่างบรรทัดที่ผู้เขียนแฝงไว้ให้คนอ่านอย่างเราได้ขบคิดถึงสาระแท้จริงที่ซ่อนอยู่