World Evironment day วันสิ่งแวดล้อมโลก

World Environment Day
ถึงวันที่ต้องรักโลก เท่ารักตัวเอง

ข้อมูลจาก UNEP บอกว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี”
คำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งให้เราเข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เห็นภาพชัดเจน

ฝุ่น PM 2.5

ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งเรื่อง หิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นทุกวัน และมลภาวะเรื่องฝุ่น เกือบทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเป็นผลพวงจากน้ำมือของมนุษย์ที่กระทำต่อโลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกๆ วัน และแม้จะมีกำหนดให้ทุกวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ แต่นั่นมีความหมายอะไรอยู่ในนั้นบ้าง? เราลองไปดูตัวอย่างหัวข้อในแต่ละปีกันดีกว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

1989 – Global Warming, Global Warming : ภาวะโลกร้อน
2000 – 2000 The Environment Millennium : Time to Act : ปี 2000 สหัสวรรษแห่งชีวิตสิ่งแวดล้อม : ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อโลก เพื่อเรา
2003 – Water – Two Billion People are Dying for it! : รักษ์น้ำเพื่อสรรพชีวิต ก่อนวิกฤตจะมาเยือน
2012 – Green Economy : Does it include you? : คุณคือพลัง สร้างสรรค์เศรษฐกิจ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2018 – Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it! : รักษ์โลก เลิกพลาสติก!

ตัวอย่างหัวข้อที่ยกขึ้นมาร้อยเรียงเป็นไทม์ไลน์ นั่นหมายถึงในแต่ละปียังคงมีเหตุการณ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเสมอ จะต้องดีแน่ ถ้าเราทุกคนต่างร่วมมือกัน ทำให้ทุกวันเปรียบเป็นดั่งวันสิ่งแวดล้อมโลก เริ่มต้นจากอะไรง่ายๆ ที่คุณสามารถลงมือได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะทำให้หัวข้อของแต่ละปีค่อยๆ จางลง และจางหายไปพร้อมกับสภาพแวดล้อมโลกที่สะอาดอย่างยั่งยืน

world Environment day

Cr. Africa | UN Environment

และในปีนี้ หัวข้อ “Beat Air Pollution : WE CAN’T STOP BREATHING. BUT WE CAN DO SOMETHING ABOUT THE QUALITY OF OUR AIR เราไม่สามารถหยุดหายใจได้ แต่เราสามารถทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณภาพอากาศของเราดีขึ้นได้” สะท้อนผลกระทบปัญหาด้านหมอกควันฝุ่นละออง PM 2.5 และอากาศพิษที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกในปัจจุบัน

ลองรับชมภาพยนตร์สั้นจาก UN Environment ที่วิธีการเล่าออกมาได้แตกต่างอย่างน่าสนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องการดึงประเด็นมาให้ทุกคนตระหนักรู้สึกผิด แต่กระตุ้นให้ฉุกคิดได้อย่างแนบเนียน

**Spoiler Alert ใครยังไม่ได้ชมภาพยนตร์สั้นอย่าเพิ่งอ่านตรงนี้นะ* ดูคลิปข้างบนแล้ว คุณเห็นอะไรบ้าง? คุณอาจจะเห็นประโยคตอนจบว่า “That was the day the world began to save itself. That day was June 5th, 2019” ที่แฝงด้วยนัยยะเชิญชวนให้ทุกคนร่วมลงมือกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

sansiri tree story

Sansiri Tree Story 4 กระบวนการดูแลรักษาต้นไม้

แต่ไม่ต้องไปมองที่ไหนไกล ที่แสนสิริ เราได้เริ่มเอาไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Sansiri Green Mission ที่ได้วางวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวคิดรักษ์โลกใหม่ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น WASTE MANAGEMENT วางระบบจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ, DUST-FREE HOUSE นวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่น และ Sansiri Tree Story 4 กระบวนการความใส่ใจที่ใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัว

dust free house เศรษฐสิริ ทวีวัฒนา

Dust-Free House นวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่นที่เศรษฐสิริ ทวีวัฒนา

ในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ แสนสิริไม่ได้แค่มุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและปล่อยของเสียลงปีละมากกว่า 10% ทุกโครงการต่อเนื่อง 3 ปี และสร้างคุณภาพชีวิตอันยอดเยี่ยมในการอาศัยอยู่ แต่เราตั้งใจที่จะมุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นเปลี่ยน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน พร้อมให้ทุกวันคือวันที่เราจะดูแลสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมๆ กัน

Related Articles

sansiri tree day ปลูกหนึ่งให้ถึงแสน

Tree Day ดีเดย์! เติมความเขียว ตามสไตล์คนเมือง ใครว่าทำไม่ได้

ข้อมูลจาก UNEP บอกว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” คำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

ใครนิ่ง แต่เราไม่นิ่งตาม : รวมพลัง “ทวงคืน” โลกที่น่าอยู่

ข้อมูลจาก UNEP บอกว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” คำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก

หยุดยาวทั้งที ก็เที่ยวครบสูตรได้ แม้อยู่ในกรุงเทพ

ข้อมูลจาก UNEP บอกว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง กว่า 4 ล้านคนอยู่ในแถบเอเชีย – แปซิฟิก คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี” คำบรรยายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก