esport เกมส์ อีสปอร์ต e-sports

เปิดโลก Esports จากภาพเด็กติดเกม สู่กีฬาอาชีพยุคใหม่

“โตขึ้นผมอยากโตไปเป็นเกมเมอร์ครับ” ตอนเด็กๆ หากไปพูดประโยคนี้กับพ่อแม่ มีหวังโดนดุเอาแน่ๆ เพราะ ‘อาชีพเกมเมอร์’ ในภาพจำของคนทั่วไปในอดีตนั้น มักจะฉายให้เห็นภาพของคนที่ฝังตัวเองอยู่ในร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งวัน จนไม่เอาการเอางาน แต่ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งการเล่นเกมเป็นหลักจะได้กลายเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้มั่นคง แบบถึงขั้นที่ประเทศไทยมีการกำหนดให้ ‘Esports’ กลายเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการแล้ว ในปัจจุบันธุรกิจเกมออนไลน์ได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด พร้อมๆ กับอาชีพเกมเมอร์ที่เริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น มีเกมเมอร์มืออาชีพหน้าใหม่ ร่วมเข้าแข่งขันรายการระดับโลกมากขึ้นทุกปี อาชีพเกมเมอร์ หรือนักกีฬา